ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η «λυκειοποίηση» των πανεπιστημίων

Κύριε διευθυντά
Η ανώτατη εκπαίδευση περνάει από μεταρρύθμιση σε μεταρρύθμιση, με στόχο… την περαιτέρω υποβάθμισή της. Τελικά ο στόχος θα επιτευχθεί, που δεν είναι άλλος από τη «λυκειοποίηση» των ΑΕΙ… Οπως είναι γνωστό, οι χώρες που επιβιώνουν στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι οι εκπαιδευμένες, των οποίων οι πολίτες αξιοποιούν με έξυπνο τρόπο τη γνώση (για να δανειστώ έκφραση της κ. Α. Διαμαντοπούλου).

Για να είναι εκπαιδευμένη μια χώρα χρειάζεται εκπαιδευτικές δομές κύρους και πολιτικές που θεμελιώνουν παράδοση ποιότητας σε όλες τις εκφάνσεις της. Η πατρίδα μας δεν φημίζεται για παράδοση ποιότητας, σχεδόν σε κανέναν τομέα και φυσικά και στην εκπαίδευση. Οι όποιες εξαιρέσεις οφείλονται, κυρίως, στις προσπάθειες των εκπαιδευομένων και των ευσυνείδητων λειτουργών. Οι ηγεσίες, πολιτικές και εκπαιδευτικές, αναγνωρίζουν αυτό το έλλειμμα και σε κάθε κυβερνητική περίοδο σχεδιάζουν και θέτουν σε εφαρμογή αλλαγές που βυθίζουν το καράβι- εκπαίδευση πιο βαθιά και μαζί τη χώρα στην ανυποληψία και την παρακμή. Σ’ αυτόν τον τομέα η χώρα μας έχει θεμελιώσει, πράγματι, παράδοση! Ποια η πραγματικότητα για τα ΑΕΙ;

– Υπερβολικά μεγάλος αριθμός εκπαιδευομένων.

– Ελλειμματικές υποδομές και χρηματοδότηση.

– Ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό.

– Αδύνατη (σχεδόν) η απορρόφηση των πτυχιούχων από την αγορά εργασίας.

Τι χρειάζεται η χώρα;

– ΑΕΙ υψηλού κύρους με στόχο να καταστεί η χώρα μας διεθνές κέντρο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, και

– Ανθρώπινο δυναμικό με δεξιότητες που απαιτούν οι τεχνολογικές εξελίξεις.

Οπως είναι γνωστό, τα ΤΕΙ είχαν σχεδιαστεί να εκπαιδεύουν ανθρώπινο δυναμικό της πράξης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τον σημαντικό ρόλο των αποφοίτων των Σχολών Υπομηχανικών στην οικοδόμηση της σύγχρονης Ελλάδας. Τώρα που το ανθρώπινο δυναμικό με αυξημένες δεξιότητες και εφαρμόσιμη γνώση είναι λίαν αναγκαίο για την ενίσχυση της καινοτομίας στη χώρα, ποια εκπαιδευτική δομή θα καλύψει το δημιουργούμενο κενό, μετά τη διάλυση των ΤΕΙ;

Η ενσωμάτωση των ΤΕΙ σε ΑΕΙ (π.χ. ΤΕΙ Ηπείρου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) θα υποβαθμίσει τα ήδη προβληματικά ΑΕΙ και θα ενεργοποιήσει μια περιπέτεια που θα έχει μεγάλο βάθος. Εκείνο που θα περίμενε ένας λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος είναι περισσότερη υπευθυνότητα από την πολιτική ηγεσία και μεγαλύτερη ευαισθησία από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ο ισχυρισμός σύμφωνα με τον οποίο τον αρχικό ρόλο των ΤΕΙ θα τον αναλάβουν οι νέες δομές διετούς φοίτησης και ότι δεν θα υπάρξει υποβάθμιση γιατί θα επανακριθούν οι διδάσκοντες των ΤΕΙ, δεν αντέχει σε σοβαρή κριτική γιατί: α) η οικονομία μας χρειάζεται κέντρα δεξιοτήτων υψηλών προδιαγραφών και όχι έναν άλλο τύπο ΙΕΚ και β) ο πιθανός υποβιβασμός βαθμίδας διδάσκοντα των ΤΕΙ δεν σημαίνει και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού του ρόλου. Από την πολιτική ηγεσία δεν περιμένουμε να προβληματιστεί για τις συνέπειες των σχεδιασμών της, περιμένουμε, όμως, με αγωνία την έκφραση υπευθυνότητας της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Χρηστος Β. Μασσαλας, Ομ. Καθηγητής – πρ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων