ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Αρμοδιότητες ΠτΔ και «κοινή αποδοχή»

Αρμοδιότητες ΠτΔ και «κοινή αποδοχή»

Κύριε διευθυντά
Επιθυμώ να αναδημοσιεύσετε την επιστολή μου, με την οποία με τιμήσατε με τη δημοσίευσή της στην «Καθημερινή» της 25-11-2014 και η οποία έχει ως εξής: «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν και έχει περιορισμένες ουσιαστικές αρμοδιότητες, σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα της χώρας, εξακολουθεί να είναι ο ανώτατος πολιτειακός άρχων της Ελλάδος.

Πρέπει, ως εκ τούτου, να είναι αγαπητός στην πατρίδα μας ως συνετός και ακραιφνής Ελλην. Παράλληλα, το όνομά του να τιμάται και εκτός Ελλάδος για τα διεθνώς αναγνωρισμένα επιτεύγματά του. Ετσι, η συμμετοχή του στα συμβούλια κορυφής και οι επισκέψεις του σε άλλες χώρες θα δείχνουν την αληθινή εικόνα της πατρίδας μας. Ως τέτοιον υποψήφιο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας τολμώ να προτείνω τον Βασίλη Μαρκεζίνη».

Είμαι βέβαιος ότι η ανωτέρω επιστολή απηχεί τη γνώμη, πιθανόν, του πλείστου των συμπατριωτών μας, καθώς και πάλιν, ήγγικεν η ώρα εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας.

Γεωργιος Τολης, Καρδιοχειρουργός