ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι περικοπές έχουν και συνέχεια

Κύριε διευθυντά
Τελευταία, και μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, πληθαίνουν στον γραπτό και ηλεκτρονικό Τύπο οι ανακοινώσεις και υποσχέσεις των κυβερνητικών οργάνων ότι τον Αύγουστο του 2018 τελειώνει η οικονομική λιτότητα των μνημονίων. Βέβαια, τις διαβεβαιώσεις των υπευθύνων οργάνων διαψεύδουν οι σχετικές διατάξεις των νόμων, που έχουν ψηφισθεί και διατηρούνται σε ισχύ. Συγκεκριμένα:
Από 1.1.2018 καταργήθηκαν αφενός μεν η έκπτωση 1,5% επί του προκαταβαλλόμενου φόρου εισοδήματος επί της σύνταξης, αφετέρου δε η έκπτωση 10% επί του συνολικού ετήσιου ποσού των ιατροφαρμακευτικών δαπανών, όταν υπερβαίνουν το 5% του συνολικού εισοδήματος. Ομοίως, από 1.1.2019 καταργείται το επίδομα συζύγου, μειώνεται το αφορολόγητο όριο και καθορίζεται μείωση 18% επί της προσωπικής διαφοράς.

Πλέον αυτών οι συντάξεις επηρεάζονται δυσμενώς και από τα γενικά δημοσιονομικά μέτρα, όπως τα επιδόματα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, την αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά, τον καθορισμό τέλους διανυκτέρευσης κ.λπ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι καμία μεταβολή ή κατάργηση δεν προβλέπεται για τις θεσμοθετημένες μειώσεις των συντάξεων, εφόσον το ύψος τους είναι εντός των καθορισμένων ποσοτικών ορίων.
Ακόμη διατηρείται σε ισχύ η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) για τις συντάξεις αρχικού ποσού άνω των 1.400 ευρώ, παρότι έχει κριθεί αντισυνταγματική, και συνεπώς ανίσχυρη η συνέχιση, με την υπ’ αριθ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.).

Πραγματικά αποτελεί πρωτοτυπία η παρακράτηση εισφοράς, που θεσπίστηκε με τις διατάξεις ενός νόμου, οι οποίες αντίκεινται και παραβιάζουν τρία άρθρα του Συντάγματος, σύμφωνα με απόφαση ανωτάτου αρμοδίου δικαστηρίου, να διατηρείται σε ισχύ παραβιάζοντας το άρθρο 95 του Συντάγματος.

Συγκεκριμένα, αντίκειται προς τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 4, που αφορούν την ισότητα έναντι τόσον του νόμου όσον και των δημοσίων βαρών και εισάγουν την αρχήν της αναλογικότητας, την παρ. 5 του άρθρου 22 που θεσπίζει τη μέριμνα του κράτους για την κοινωνική ασφάλιση και τέλος τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 25, που καθορίζουν την ασφάλεια δικαίου.

Σε λίγες ημέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από την έκδοση και δημοσίευση της σχετικής απόφασης 244/2017 του Ε.Σ. και όμως παραμένει ανενεργή. Γιατί;

Νικολαος Ζαρκαδας, Υποστράτηγος ε.α.