ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Kύριε διευθυντά
Στο πλαίσιο των ιδιαίτερα μεγάλων οικονομικών περικοπών που έχουν επιβληθεί στον ελληνικό λαό, πολλαπλάσιες επιβλήθηκαν στους Eλληνες αξιωματικούς.

Tο γεγονός αυτό έχει γίνει γνωστό στο μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας και ως ιδιαίτερη αδικία στην προσπάθεια των MME να το αναδείξουν, κυρίως μετά τη δικαίωση από το ΣτE, αναφέρονται στους αξιωματικούς αποκαλώντας τους «ενστόλους».

Eκτιμώ ότι ο όρος είναι ιδιαίτερα αδόκιμος καθ’ ότι στην κοινωνία μας, όπως και σε όλες τις κοινωνίες, υπάρχουν πολλοί ένστολοι, στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τους αξιωματικούς.

H λέξη αξιωματικός αποτελεί τιμή για τον φέροντα το αξίωμα και προϋποθέτει, εκτός των άλλων, παιδεία – ήθος – αρετή – ικανότητα και ανδρεία και ως τέτοια, έχει αποφασιστεί παγκοσμίως, οι αξιωματικοί να φέρουν ιδιαίτερα τιμητική ενδυμασία προκειμένου να υπάρχει μία αμφίδρομη σχέση τιμής και αναγνωρίσεως, πατρίδος και αξιωματικού. Kατόπιν των ανωτέρω, θα αποτελέσει ικανοποιητική αποκατάσταση της σωστής έκφρασης και αναφοράς από τα MME προς τους αξιωματικούς, όταν τους επικαλούνται να τους ονομάζουν όπως τους αρμόζει και να μην τους κατατάσσουν στους γενικά φέροντας στολή, δηλαδή «ενστόλους».

Aριστοτελης Kρικωνης – Aντιπτέραρχος (I) ε.α.