ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Αρετή και ήθος

Κύριε διευθυντά
«Ηευδαιμονία αποτελεί το ύψιστο αγαθό και η αρετή ο μοναδικός δρόμος κατάκτησής της» (Αριστοτέλης). Η αρετή και η αυτονομία της προάγουν το ήθος και τον πολιτισμό μας. Είναι καλό να προσπαθήσουμε να περισώσουμε τον εαυτό μας από τα «προνόμια» της ύλης τα οποία «εξαγοράζουν» την ανάπτυξη του πνεύματος και τoυς θησαυρούς της. Φτάνει πια ο σπαραγμός των συνανθρώπων μας από τα βάσανα και την εκμετάλλευση της ζωής. Ας αποσυρθούμε από το ψέμα της αχαλίνωτης διαβίωσής μας εναντίον του συνανθρώπου μας, τοποθετώντας το μέτρο της γενναιοδωρίας μας στην πανανθρώπινη ευαισθησία μας και την ευγένειά της. Αξιοποιώντας την προδιάθεσή μας ανάγουμε τον εαυτό μας σε μια ανώτερη μύηση του προσωπικού μας πολιτισμού. Διότι όπως αναφέρει και κάποιος δόκιμος συγγραφέας: «Ψυχή του πολιτισμού είναι o πολιτισμός της ψυχής». Η θέρμη της τόλμης της ψυχής μας απελευθερώνει το δουλοπάροικο τυράννισμά μας από τη προσωπική μας κρίση και την κερδοσκοπία της μεταλλάσσοντας την αξιοθρήνητη απραξία μας σε ανδρεία και εθνική σωτηρία.

Pανια Γατου