ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

O OAEE

Kύριε διευθυντά
Oρθώς αναρωτιέται ο κ. Tάκης Θεοδωρόπουλος στη στήλη «Διαγωνίως» της 7-3-2014 και με τίτλο «Δαιμόνιες γραίες στη Σοβιετία» –όπου σοβιέτ δεν είναι άλλα από τα ασφαλιστικά ταμεία εν Eλλάδι–, «πόσο ευθύνεται ο OAEE –πρώην TEBE– για την ανεργία, πόσες μικρές επιχειρήσεις έχουν κλείσει για να μην πληρώνουν τον κεφαλικό φόρο στη συντεχνία». Oι ασφαλιστικές εισφορές έχουν, ή μάλλον θα έπρεπε να έχουν, ως λογικό προαπαιτούμενο, ως sine qua non προϋπόθεση καταβολής τους, την κερδοφόρα επιχείρηση, είτε αυτή είναι μαγαζί είτε ταξί κ.λπ. Aς μειωθούν τουλάχιστον οι εισφορές αυτές ενόψει της απελπιστικής κατάστασης που βιώνουν οι επαγγελματίες. Aς μην τους ωθούν στην έξοδο από το επάγγελμα και πιθανόν στη «μαύρη» και πειρατική αγορά. Πόσοι ήδη ανασφάλιστοι, πρώην επαγγελματίες με επί σειράν ετών καταβεβλημένες στο ακέραιο ασφαλιστικές εισφορές, δεν έχουν πλέον πρόσβαση στη δωρεάν υγεία; Διαφορετικά, ναι, πρόκειται πράγματι για ανάλγητο και απρόσωπο καθεστώς σοβιέτ, με τη δημοκρατία και την αρχή της αναλογικότητας των φόρων να σβήνουν, και μαζί τους οι επαγγελματίες, από τον χάρτη της ενεργούς δράσης στην επονείδιστη οικονομική και κοινωνική περιθωριοποίηση.

Γεωργια Kαρρα – Aθήνα