ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Kύριε διευθυντά
Θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με το απίστευτο ποσό φόρου το οποίο καλούμε να πληρώσω στον ΕΝΦΙΑ 2014. Σε ορεινό χωριό της Αιτωλοακαρνανίας (ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ) του δήμου Αγρινίου, με πληθυσμό 10 κατοίκων κατέχω αγροτεμάχια (κάποια χωρίς πρόσβαση) εντός οικισμού, τα οποία με βάση τη νομοθεσία (800 μέτρα απόσταση από τα σπίτια) θεωρούνται οικόπεδα. Το 2013 η αξία τους ήταν 106.053,60 ευρώ και ο φόρος 0,00 ευρώ.

Το 2014 και χωρίς καμία μεταβολή στο Ε9, η αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 897.391,20 ευρώ και ο φόρος στα  4.782,33 ευρώ. Πρόκειται για ορεινό χωριό όπου η πρόσβαση γίνεται μέσω χωματόδρομου, είναι προφανές ότι η πραγματική αξία των «οικοπέδων» αυτών είναι σχεδόν μηδενική. Σας αποστέλλω τα στοιχεία εκκαθάρισης φόρου ακίνητης περιουσίας 2013 και αντίστοιχα στοιχεία εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ 2014.

Καϊπανου Κυριακη – Συνταξιούχος ΟΓΑ