ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Δύση και Ανατολή

Κύριε διευθυντά
Στο πλαίσιο ανάληψης των καθηκόντων των νεοεκλεγμένων στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε θεσμούς απαραίτητους για την κοινωνική συνοχή. Το Aρθρο 78 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήνει τη δημιουργία του «Συμβουλίου Eνταξης Μεταναστών» (ΣΕΜ) στους ελληνικούς δήμους. Το ΣΕΜ είναι ένα συμβουλευτικό σώμα του δήμου, ένας μεσολαβητής μεταξύ των Ελλήνων εκλεγμένων εκπροσώπων και των νομίμων μεταναστών κατοίκων. Είναι υπεύθυνο για την καταγραφή και τη διερεύνηση των προβλημάτων κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία και για την υποβολή εισηγήσεων στο δημοτικό συμβούλιο για τη διόρθωσή τους μέσω τοπικών δράσεων. Εντούτοις, πρόσφατη έρευνα [Τ. Fouskas, 2013, «Representingtheunrepresented?», Social Cohesion and Development, 8 (2): 127-150] αναδεικνύει καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του θεσμού σε συνδυασμό με σημαντική υποβάθμιση της λειτουργίας του. Σε πολλές περιπτώσεις, οι δημοτικές αρχές δεν τον προσέλαβαν με εμπιστοσύνη και δεν επεδίωξαν τη λειτουργία του. Στο 74% των δήμων που ερευνήθηκαν, δεν εκπροσωπούνται στα ΣΕΜ όλοι οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί στα διοικητικά όριά τους και το 56% των μεταναστών που συμμετείχαν στη σύσταση και λειτουργία των ΣΕΜ δεν ήταν εκλεγμένοι εκπρόσωποι των μεταναστευτικών κοινοτήτων. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα εκπροσώπησης και συμμετοχής των μεταναστών στους κοινοτικούς συλλόγους τους, κάτι που δημιουργεί αμφιβολίες ως προς την πραγματική και επίσημη εκπροσώπησή τους στα ΣΕΜ. Η θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων για την αντιπροσώπευση των μεταναστευτικών ομάδων, η επαρκής στελέχωση και ο έλεγχος τήρησης του κανονισμού σύστασης και λειτουργίας των ΣΕΜ, κρίνονται παράγοντες εξαιρετικής σημασίας για την ορθή αξιοποίηση του θεσμού.

Θεοδωρος Φουσκας – Λέκτορας, New York College

Η φορολογική ισότητα

Κύριε διευθυντά
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος, οι Eλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.

Εξάλλου, βάσει των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 5 και 78 παρ. 1 του Συντάγματος, πρέπει η συνεισφορά στα δημόσια βάρη να γίνεται ανάλογα προς τις δυνάμεις των Ελλήνων πολιτών, δηλαδή αντικειμενικά και με βάση τη φοροδοτική ικανότητά τους και να καθορίζεται, για τη διασφάλιση ακριβώς της φοροδοτικής ικανότητας, με τυπικό νόμο το αντικείμενο της φορολογίας και ο φόρος, ώστε να ανταποκρίνεται η φορολογία στην αρχή της ισότητος.

Από την αρχή της συμμετοχής των πολιτών στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους, προκύπτει ότι οι κοινός νομοθέτης έχει μεν την ευχέρεια να διαμορφώσει το σύστημα επιβολής ορισμένου φόρου, αλλά κατά τον καθορισμό του φορολογικού βάρους των πολιτών υποχρεούται σε ίση, με τη βάση γενικών και αντικειμενικών κριτηρίων, συναφών δε προς το αντικείμενο του φόρου, φορολογική μεταχείριση των ομοίων, από απόψεως φοροδοτικής ικανότητας, περιπτώσεων.

Η υπό του νόμου διάφορη φορολογική μεταχείριση ορισμένης κατηγορίας υποχρέων, δεν αποκλείεται από την από το Σύνταγμα εξαγγελλόμενη αρχή της ισότητος των Ελλήνων ενώπιον του νόμου, εφόσον ούτοι τελούν υπό ιδιαίτερες συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν την τοιαύτη μεταχείριση.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, μεταξύ άλλων, έκρινε ότι το σύστημα των αμαχήτων τεκμηρίων για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών προσώπων, δεν αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος.

Επίσης, έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι η υπό του νόμου διάφορη φορολογική μεταχείριση ορισμένης κατηγορίας προϊόντων, δεν αποκλείεται από την αρχή της ισότητος που θεσπίζεται από το Σύνταγμα, εφόσον τα προϊόντα αυτά, παραγόμενα υπό διάφορες συνθήκες, δικαιολογούν μια τέτοια μεταχείριση.

Κωνσταντινος Β. Χιωλος – Διδάκτωρ Νομικής – Δικηγόρος

Τα ροδάκινα κι ο Πούτιν

Κύριε διευθυντά
Γεωργία, Κριμαία, Ανατολική Ουκρανία και τώρα… το Κίεβο. Πού θα σταματήσει η Ρωσία του Πούτιν; «Αν ήθελα το Κίεβο, θα το έπαιρνα σε δύο εβδομάδες» εκμυστηρεύτηκε ο Πούτιν στον Μπαρόζο. Oχι ότι κάτι τέτοιο θα γινόταν, αλλά είναι ενδεικτικό της αλαζονείας και του κυνισμού του ανδρός, και του γεγονότος ότι παίζει ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο. Ο Ομπάμα είναι εμφανώς σε σύγχυση, η Ευρώπη είναι εκ των πραγμάτων αδύναμη χωρίς την Αμερική. Aσε που πρόεδρος της Gazprom είναι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι στην Ευρώπη του 2014 συντελείται κατάφωρη και συστηματική παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και αλλαγή συνόρων. Και όμως οι μισοί Eλληνες λατρεύουν τον Πούτιν ως Χριστιανό Ορθόδοξο και οι άλλοι μισοί ως τέως κομμουνιστή και ανώτατο στέλεχος της KGB. Γενικώς τους Eλληνες απασχολούν τα ροδάκινα και ρίχνουν το ανάθεμα στους αδύναμους, ενώ δεν αντιλαμβάνονται ότι το απαραβίαστο των συνόρων είναι η μοναδική ασπίδα προστασίας των μικρών χωρών.  Υπάρχουν βέβαια και αυτοί, που βλέπουν πίσω από τις κινήσεις του Πούτιν μια συγκεκριμένη, μακροπρόθεσμη στρατηγική που εφαρμόζεται μεθοδικά. Πρόσφατα οι εφημερίδες δημοσίευσαν μιαν έκκληση Πολωνών διανοουμένων (ανάμεσά τους υπήρχαν προσωπικότητες διεθνούς κύρους), με τίτλο: «Από το Ντάντζιχ στο Ντονέτσκ: 1939-2014». Η μαρτυρική Πολωνία, που τη διαμέλισαν η Γερμανία και η Σοβιετική Eνωση, έχει κάθε λόγο και δικαίωμα να υψώσει τη φωνή της. Το 1939 είναι βέβαια δύσκολο να επαναληφθεί, αλλά οι κινήσεις Πούτιν θυμίζουν άλλες εποχές.

Μιχαηλ Πασχαλης – Καθηγητής στο Πανεπιστήμιου Κρήτης