ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Oι «κόκκινες» γραμμές στο ασφαλιστικό

Κύριε διευθυντά
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το υπόψη θέμα καταθέτω σχετική πρόταση για νομοθετική ρύθμιση και υποθέτω ότι «θα πιάσει τόπο», αφού δι’ αυτής αποκλείεται η παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και των αρχών του κράτους δικαίου.

«Εφόσον ο ασφαλισμένος έχει θεμελιώσει ή θεμελιώνει το συνταξιοδοτικό του δικαίωμα από τη κύρια ή επικουρική ασφάλιση:

α. Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύει κατά την ημερομηνία θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος διατηρείται (κλειδώνει) και δεν θίγεται από επερχόμενες μεταβολές των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

β. Σε περίπτωση έναρξης εφαρμογής ασφαλιστικών μεταβολών μετά τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, το ποσό της κύριας ή επικουρικής σύνταξης που απονέμεται στον ασφαλισμένο από ορισμένη ημερομηνία, λογίζεται έτσι ώστε να μην είναι κατώτερο του ποσού αντίστοιχης σύνταξης που έχει απονεμηθεί από προγενέστερη ημερομηνία σε ασφαλισμένους με εντελώς όμοια με τη δική του  ασφαλιστική κατάσταση που υπάρχει κατά την προτεραία της ημερομηνίας αυτής ή ώστε να μην είναι κατώτερο του ποσού της υψηλότερης αντίστοιχης σύνταξης, που λογίζεται, κατά την προτεραία ή προγενέστερη ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των κατά τα ανωτέρω μεταβολών, με βάση το ισχύον μέχρι και την ημερομηνία αυτήν ασφαλιστικό καθεστώς και τα υφιστάμενα μέχρις αυτήν πραγματικά ασφαλιστικά στοιχεία του ασφαλισμένου, ο οποίος διατηρεί εφ’ όρου ζωής το ως άνω δικαίωμα επιλογής.

Συντάξεις που έχουν απονεμηθεί βάσει διατάξεων που είναι αντίθετες με την παρούσα διάταξη, αναπροσαρμόζονται με αίτηση των ενδιαφερομένων σύμφωνα με αυτήν από την ημερομηνία απονομής των με δικαίωμα λήψης από την ημερομηνία αυτή των διαφορών των συνταξιοδοτικών παροχών που προκύπτουν. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς διακοπή, ενώ υποθέσεις που απορρίφθηκαν με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις αντίθετα με τις ως άνω διατάξεις, δικάζονται εκ νέου βάσει αυτών από το δικαστήριο τελεσιδικίας, αδαπάνως και εντός έτους από την υποβολή της νέας αίτησης».

Γιαννης Πηλιος

Εθνοβόρος δίωξη «Eθνόμετρου»

Kύριε διευθυντά
Το λεξιλόγιό μου «εμπλουτίστηκε» με τη λέξη «Εθνόμετρο». Δεν γνωρίζω τι ακριβώς σημαίνει. Πάντως, από ό,τι υποπτεύομαι, είναι κάτι κακό, αφού αποτελεί μέτρο και όχημα κατεδάφισης της εθνοπρέπειας στην παιδεία μας (!). Μοντέρνοι (προοδευτικοί;) Εθνογενείς προτείνουν/επιχειρούν την κατάργηση του «Εθνόμετρου» από το μάθημα της Ιστορίας στα σχολικά βιβλία.

Συγκροτούνται και επιτροπές (εξειδικευμένες, αποτελούμενες από σοφούς, «σοφούς», σοφιστές, σοφιστικέ τύπους της «προοδευτικής οπισθοδρόμησης», καθώς και ανεξάρτητους… Κομματοεξαρτημένους) ώστε να μελετήσουν το ζήτημα. Τον τρόπο… επιστημονικής και συστηματικής -οριστικής;- απαλλαγής των νέων, και των Ελλήνων ευρύτερα, από κάθε Εθνοάγγιγμα.

Υποθέτω πως οι τρεις βασικές επιτροπές (Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας) θα εμπλουτιστούν στην πορεία και με άλλες ομάδες επιτροπών προκειμένου να βοηθήσουν στο εθνοβόρο /εθνοφθόρο έργο της κατάργησης του «εθνόμετρου» και της αποεθνικοποίησης. Πληροφορίες θέλουν φίλες χώρες, όπως η πάντα πρόθυμη Τουρκία, να στέλνουν αφιλοκερδώς/ανιδιοτελώς εξειδικευμένους στον αφελληνισμό Τουρκοφιλέλληνες ώστε να συντρέξουν (με το know how τους) το έργο των δικών μας. Δεν αποκλείεται μάλιστα να (μας) εισηγηθούν και την… αλλαγή εθνωνυμίου. Να μας λένε π.χ. Tουρκελλαδιστάν ή Aφελληνιστάν. Μοναδική ελπίδα αποφυγής της Εθνομετροκατάργησης είναι: α. Η πληθώρα των επιτροπών (επειδή συνήθως δεν καταλήγουν πουθενά). β. Οι αντιδράσεις που θα προκληθούν. γ. Το κενό που θα δημιουργηθεί αναμφίβολα.

Με τι θα αντικατασταθεί το (υπό κατάργηση) «εθνόμετρο»; Θα υπάρξει -αντ’ αυτού- «Κενόμετρο»; Μήπως αυτό θα είναι το εθνόσημό μας από δω και πέρα; Τι άραγε Θα προτείνουμε οι κενόσοφοι, κενόσπουδοι, κενολόγοι… «μεταρρυθμιστές»; Είναι σφόδρα πιθανό πως η απέλπιδα προσπάθεια απαλλαγής από την Εθνοκλειστοφοβία τους θα τους οδηγήσει σε κενοφοβία. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.

ΥΓ.: Οι Ελληνοφυγόκεντρες -μη μετρήσιμες «Εθνομετρικές»- ξενοπρεπείς διώξεις των «Εθνόμετρων» θα πρέπει να παύσουν οριστικά! Τόσο για αυτονόητους, εθνωφελείς λόγους, όσο και για τεχνικούς, αφού είναι ανεπίτευκτο να οριστεί η μονάδα μέτρησης ενός έθνους με… Κομματοεθνόμετρα.

Θα είναι πολύ αργά για δάκρυα, όταν θα γίνει η αναπόφευκτη επιμέτρηση τού κόστους των συνεπειών της άμετρης αμετροέπειας όσων επιμένουν στον απηνή κατατρεγμό της πολύπαθης παιδείας μας.
Σ.σ. οι λέξεις με κεφαλαία προέρχονται από το ΛΕΞΙΚΗΠΙΟ μου.

Κωστας Δημ. Χρονοπουλος