ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Γραφείο Συνηγορίας

Κύριε διευθυντά
Εκ παραδροµής στο δηµοσίευµα της 2ας Απριλίου 2016 µε τίτλο «Στο ψυχιατρείο από καταγγελία του γείτονα» υπήρξε η αναφορά «Υστερα από απίστευτη ταλαιπωρία και έχοντας χτυπήσει όλες τις πόρτες, από το υπουργείο Υγείας µέχρι τον Συνήγορο του Πολίτη, µε την προτροπή της δικηγόρου της, η Τ.Μ. απευθύνθηκε στο Γραφείο Συνηγορίας».

Το Γ.Σ. διευκρινίζει ότι η αναφορά αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα καθώς η Τ.Μ. δεν είχε απευθυνθεί στο ΣτΠ µέχρι την επαφή της µε το Γ.Σ.

Η  υπόθεση  παραπέµφθηκε στο ΣτΠ µετά από προτροπής των νοµικών του Γ.Σ.

Γραφείο Συνηγοριας