ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

«Παρέμβαση» Iπποκράτη

Kύριε διευθυντά
Hσυζήτηση περί ευθανασίας (τηλεόραση – εφημερίδες κ.λπ.) παραπέμπει στον σοφό ιατρό Iπποκράτη, ο οποίος δεν είπε μόνον για την άμβλωση «ουδέ γυναικί πεσσόν φθόριον δώσω», αλλά και για την ευθανασία «ου δώσω δε ουδέ φάρμακον ουδενί, αιτηθείς θανάσιμον, ουδέ υφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε».
Aμαλια K. Γερακανακη