ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ο διαχωρισμός και το Καταστατικό

Κύριε διευθυντά
Διαβάσαμε το με ημερομηνία 4/7/2017 άρθρο του κ. Τέλλογλου, που φιλοξενείται στην έγκριτη εφημερίδα σας, και δηλώνουμε την έκπληξή μας, για μία ακόμα φορά, για την επίκληση εκ μέρους τού συγκεκριμένου δημοσιογράφου ανακριβών πληροφοριών.

Συγκεκριμένα, ουδείς εξουσιοδοτημένος για τον σκοπό αυτό εκπρόσωπος της Διεθνούς Ομοσπονδίας δεν συνομίλησε με τον δημοσιογράφο, και επ’ αυτού έχουμε έγγραφη διαβεβαίωση.

Αλλωστε, ο μόνος ο οποίος θα μπορούσε να γνωρίζει τα συγκεκριμένα θέματα και να δώσει σωστές πληροφορίες είναι ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΔΟΕΣ στην Ελλάδα, ο οποίος, όμως, μας διαβεβαίωσε ότι δεν είχε καμία επαφή, τηλεφωνική ή προσωπική, με κανένα. Ομως το κύριο και σπουδαιότερο του θέματος είναι η, κατά τον συντάκτη, δήθεν αποκρουόμενη, από το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, απαίτηση των ξένων για «διαχωρισμό του διαχειριστή από τη διοίκηση».

Ο ως άνω διαχωρισμός όμως έχει ήδη θεσμοθετηθεί, προβλεφθεί και με σαφήνεια διατυπωθεί στο νέο –εγκεκριμένο από τη ΔΟΕΣ– Καταστατικό, το οποίο (όπως ήδη σας πληροφορήσαμε με προηγούμενη επιστολή μας) έχει ήδη ψηφιστεί στη γενική συνέλευση του Απριλίου 2015 και του οποίου η εφαρμογή έχει ανασταλεί συνεπεία των ασφαλιστικών μέτρων που ασκήθηκαν από τους φίλους του κ. Μαρτίνη. Βεβαίως, όπως γνωρίζετε, αναμένεται επ’ αυτού η απόφαση του δικαστηρίου της 20/10/2016, η οποία θα καθορίσει με ποιο Καταστατικό θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετής διοίκησης, δηλαδή με το νέο ή το παλαιό.

Ειδικότερα, στο νέο Καταστατικό, που αν μη τι άλλο ο δημοσιογράφος όφειλε να έχει αναγνώσει, εφόσον θα πραγματευόταν ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, προβλέπεται θέση γενικού διευθυντού, επ’ αμοιβή, όμως βάσει της δικαστικής απόφασης ορισμού διοίκησης απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη που εκφεύγει «των αναγκαίων διαχειριστικών πράξεων για την εύρυθμη λειτουργία του σωματείου».

Ως συμπεραίνεται εκ των ανωτέρω, «κομίζουμε γλαύκα εις Αθήνας» αναμασώντας απλώς, για τη δημιουργία εντυπώσεων, θέματα που η τωρινή διοίκηση έχει ήδη επιλύσει και θεσμοθετήσει προ δύο ετών.

Τέλος, δεν αντιλαμβανόμαστε τα υπονοούμενα σχετικά με την παραίτηση του κ. Ποταμιάνου. Ο κ. Ποταμιάνος διετέλεσε επί χρόνια μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου επί προεδρίας Μαρτίνη. Στις πρόσφατες συνομιλίες μας με τη ΔΟΕΣ μετείχε και ο ίδιος ενεργά και αποδέχθηκε χωρίς καμία επιφύλαξη όλα τα συμφωνηθέντα. Η παραίτησή του, προφανώς, για προσωπικούς λόγους, δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με δήθεν επαφές του με τη ΔΟΕΣ (επισυνάπτεται η επιστολή παραίτησής του).

Ως εκ τούτων, με λύπη διαπιστώνουμε ότι ο συγκεκριμένος αρθρογράφος ευλόγως παρέχει την εντύπωση ότι με την αρθρογραφία του σε μία εκ των εγκυρότερων εφημερίδων, όπως η δική σας, δεν υπηρετεί δυστυχώς την αλήθεια και την αντικειμενικότητα, αλλά πιθανώς άλλες σκοπιμότητες.

Για το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος
Dr Αντωνιος Αυγερινος
Φαρμακοποιός, υποστράτηγος ε.α.