ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Περί Κοινωνιολογίας, Λατινικών, διδασκαλίας

Περί Κοινωνιολογίας, Λατινικών, διδασκαλίας

Κύριε διευθυντά
Κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η πρόταση του υπουργείου Παιδείας περί κατάργησης των Λατινικών από το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων και αντικατάστασή τους από την Κοινωνιολογία. Οι ενστάσεις που προβλήθηκαν ήταν πολλές και προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Οι υπέρμαχοι των Λατινικών ανήγαγαν το πρόβλημα στην προσπάθεια της κυβέρνησης να «προπαγανδίσει» πολιτικές θέσεις και ιδεολογίες μέσω της προώθησης μαρξιστικών και εν γένει αριστερών αντιλήψεων των οποίων βρίθει το «αντίπαλο δέος». Αλλοι επισημαίνουν και κατακρίνουν τις συστηματικές απόπειρες των κυβερνώντων να υποβαθμίσουν την κλασική παιδεία, μνημονεύοντας τις πρόσφατες αλλαγές στην εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών στις τάξεις του γυμνασίου.

Οι υποστηρικτές, από την άλλη, της Κοινωνιολογίας αντέταξαν την «κονσερβοποίηση» που έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια τα Λατινικά, τονίζοντας πως στο μάθημα αυτό η στείρα αποστήθιση αποτελεί πλέον τον κανόνα εκμάθησής τους. Κοινό πρόβλημα με πολυπληθείς προσεγγίσεις, κινούμενες όλες γύρω από έναν άξονα: Μαύρο ή άσπρο, Λατινικά ή Κοινωνιολογία.

Σε μια χώρα όπου η κοινωνική, πολιτική και πάσης φύσεως πόλωση συνιστά καθημερινό φαινόμενο, η προοπτική μιας μέσης λύσης, ενός «γκρι» φαντάζει ουτοπία. Γιατί, λοιπόν, αντί να φιλονικούμε για το ποιο μάθημα θα επικρατήσει, να μην ταχθούμε υπέρ μιας συνύπαρξης αυτών των δύο; Αναντίρρητα, η συμβολή και των δύο μαθημάτων στην καλλιέργεια των μαθητών είναι τεράστια.

Αφενός, τα Λατινικά φέρνουν τον νέο σε επαφή με την αρχαία γραμματεία, τον δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμό, εξευγενίζοντας, μέσω των πολύτιμων κειμένων τους το πνεύμα και την ψυχή.

Η κοινωνιολογία αφετέρου διδάσκει ύψιστες ανθρωπιστικές αξίες και ιδανικά, προετοιμάζοντας το άτομο για τη μετέπειτα ένταξη και συμμετοχή του στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι και τη συνακόλουθη ενεργό του δράση.

Ζητούμενο βέβαια και ευκταίο είναι να αναδιαμορφωθεί ο τρόπος διδασκαλίας αμφοτέρων των μαθημάτων, ώστε να καταστούν εκ νέου ελκυστικά στους μαθητές και να αποφευχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η αποστήθιση που τα χαρακτηρίζει. Μόνο έτσι θα καταφέρει η νέα γενιά να ανακτήσει το ενδιαφέρον της για τα κλασικά γράμματα και να αλληλεπιδράσει ουσιαστικά μαζί τους.

Σταυρινα Κελεσιδου, Φοιτήτρια Νομικής