ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Κύπρος, ο 26ος νεκρός του Πολυτεχνείου

Κύπρος, ο 26ος νεκρός του Πολυτεχνείου

Κύριε διευθυντά
Στο φύλλο της 20ής τρέχοντος δημοσιεύεται άρθρο του κ. Τάκη Θεοδωρόπουλου με τίτλο «Ο 25ος νεκρός του Πολυτεχνείου».

Υπάρχει όμως και ένας 26ος νεκρός: η Κύπρος! Το Πολυτεχνείο έδωσε την ευκαιρία στον Ιωαννίδη να ανατρέψει τον Παπαδόπουλο και την κυβέρνηση Μαρκεζίνη. Ή ο Ιωαννίδης προκάλεσε το Πολυτεχνείο προκειμένου να ανατρέψει τον Παπαδόπουλο και την κυβέρνηση Μαρκεζίνη. Η αφροσύνη του Ιωαννίδη και των ομοϊδεατών του, είτε με τη μια είτε με την άλλη εκδοχή, προκάλεσε στη συνέχεια την τουρκική εισβολή στο Νησί της Αφροδίτης.

Το μεγαλύτερο θύμα του Πολυτεχνείου, ο 26ος νεκρός, είναι η Κύπρος! Δεν πρέπει να το ξεχνάμε.

Κωστας Πετροπουλος, Επιχειρηματίας