ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ανώτατη Παιδεία δωρεάν αλλά ανταποδοτική

Ανώτατη Παιδεία δωρεάν αλλά ανταποδοτική

Κύριε διευθυντά
Η δωρεάν πρόσβαση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) από όσους έχουν τα προσόντα είναι σωστή, αλλά εξίσου σωστό είναι ότι πρέπει να είναι ανταποδοτική. Αλλιώς, είναι άδικη, διότι δημιουργεί μια ομάδα πολιτών, τους φοιτητές, οι οποίοι είναι προνομιούχοι έναντι των νέων που δεν σπουδάζουν και αγνώμονες έναντι του φορολογούμενου πολίτη, που είναι ο χρηματοδότης των σπουδών τους. Είναι επιπλέον προνομιούχοι, διότι με τις σπουδές στα ΑΕΙ αποκτούν προσόντα και γνώσεις που θα τους βοηθήσουν επαγγελματικά και συγχρόνως θα έχουν οικονομική και κοινωνική εξέλιξη. Είναι συνεπώς λογικό και κοινωνικά απολύτως δίκαιο οι ευνοηθέντες από τις σπουδές στα ανώτατα ιδρύματα να ανταποδώσουν στο κράτος ένα μέρος των δαπανών και να ικανοποιήσουν συγχρόνως τον ανώνυμο πολίτη που συνέβαλε στις σπουδές τους. Το ποσό μιας ανταποδοτικής προσφοράς που θα καλύψει δαπάνες μισθοδοσίας του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού όλων των πανεπιστημίων δεν είναι μεγάλο και μπορεί να γίνει με ένα χαμηλότοκο δάνειο. Ενα μέσο ποσό 7.000 ευρώ (5.000 έως 9.000 αναλόγως της σχολής) επιμεριζόμενο σε 7 έτη με έναρξη αποπληρωμής από την εποχή που ο πτυχιούχος αποκτά εισόδημα από την εργασία του, αντιστοιχεί σε περίπου 85 ευρώ μηνιαίως. Για το Πανεπιστήμιο Αθηνών με τους 8.000 εισαγόμενους φοιτητές ετησίως, το ποσό αυτό που αντιστοιχεί σε 56.000.000 ευρώ (8.000 Χ 7.000) ετησίως αποτελεί μεγάλη οικονομική ενίσχυση και ασφαλώς το ίδιο συμβαίνει και για τα άλλα πανεπιστήμια της χώρας. Φυσικά, από τις υποχρεώσεις αυτές πρέπει να αποκλείονται οι αριστούχοι.

Η λογική και δίκαιη αρχή της ανταποδοτικής δωρεάν ανώτατης παιδείας δεν έχει αρνητικά στοιχεία ούτε πολιτικό κόστος για όσους την αποφασίσουν ή συνηγορήσουν υπέρ αυτής, δεδομένου ότι οι πτυχιούχοι μόνο όταν αποκτούν εισόδημα θα ανταποδίδουν ένα μέρος των δαπανών που ο φορολογούμενος πολίτης πλήρωσε για τις σπουδές τους. Συγχρόνως, θα προσφέρει και μια μεγαλύτερη υπηρεσία, θα δημιουργήσει συνθήκες σοβαρής εργασίας, όπως συμβαίνει σήμερα στα διδακτήρια στα οποία υπάρχουν δίδακτρα, π.χ. Αρσάκειο, Κολλέγιο, Μωραΐτη και αποφυγή της ανομίας και της εγκληματικότητας.

Μενέλαος Μπατρίνος, Ομ. Καθηγητής Ενδοκρινολογίας Παν/μίου Αθηνών