ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Το ανερμάτιστο στα της Παιδείας μας

Κύριε διευθυντά
Με τον νόμο 4589/2019 αποφασίστηκε η κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ) της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ στα εξής νέα τμήματα: α) Τμήμα Φιλοσοφίας και β) Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τμήματα των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται ως φιλόλογοι (ΠΕ02).

Με την Υπουργική Απόφαση Φ. 253/43914/Α5/ΦΕΚ Β 1118/4.4.2019, όμως, χωρίς αιτιολόγηση αναφέρεται ότι στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να εισαχθούν φοιτητές από όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό σημαίνει ότι η υπουργική απόφαση επιτρέπει να εντάξουν στις προτιμήσεις τους το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποψήφιοι των οποίων η προετοιμασία ουδεμία σχέση έχει με τα γνωστικά αντικείμενα της θεωρητικής κατεύθυνσης, η οποία, ως γνωστόν, παρέχει το υπόβαθρο για φιλολογικές σπουδές. Δηλαδή, κατά τη λογική του νομοθέτη, ο υποψήφιος των Πανελληνίων Εξετάσεων που διαγωνίζεται στα μαθήματα π.χ. της θετικής κατεύθυνσης μπορεί να φοιτήσει σε τμήμα που το πρόγραμμα σπουδών του προετοιμάζει φιλολόγους.

Το ανερμάτιστο της εκπαιδευτικής πολιτικής δηλώνεται ποικιλοτρόπως: α) Ενα τμήμα που διακόνησε επί 35 χρόνια την παιδεία μας, που έχει στέρεο και διεπιστημονικό πρόγραμμα και ιδιαίτερα επιτυχή σύνδεση του πτυχίου με την αγορά εργασίας διαλύεται και προκύπτουν από αυτό δύο νέα τμήματα μειωμένων δυνατοτήτων ως προς το κριτήριο, τουλάχιστον, της διεπιστημονικότητας, που αποτελεί επιστημολογική βάση για τη σχέση θεωρίας και πράξης στο πρόγραμμα σπουδών. β) Δίνεται η δυνατότητα (!) στους υποψηφίους και των τεσσάρων γνωστικών πεδίων να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους το τμήμα αυτό, του οποίου το πρόγραμμα σπουδών θα είναι αναγκαστικά προσανατολισμένο στο να προετοιμάζει για την αγορά εργασίας φιλολόγους (ΠΕ02). γ) Ποιος θα προφυλάξει τους υποψηφίους από τη σύγχυση και την αγωνία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού όταν η ίδια η πολιτεία έχει ψηφίσει δύο νόμους αλληλοαναιρούμενους; δ) Με ποια επιστημολογική τεκμηρίωση διαλύεται ένα τμήμα το οποίο αντιμετώπισε με επιτυχία το «Αθηνά 1» και έχει τύχει εξαιρετικής εξωτερικής αξιολόγησης και ουσιαστικών διακρίσεων ακόμη και στους πιο απαιτητικούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ;

Γεωργιος Ι. Σπανος, Ομ. καθηγητής Παιδαγωγικής