ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Τα μνημόνιά «μας», οι προσλήψεις «τους»

grammata-anagnwstwn--9

Κύριε διευθυντά
Κατά την περίοδο 2010-2018 η χώρα μας δέχθηκε χρηματοοικονομική στήριξη που δεν έχει προηγούμενο ισοδύναμο σε ανεπτυγμένη χώρα του δυτικού κόσμου. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η Ελλάδα αναγκάστηκε να δανειστεί συνολικά 256,6 δισ. ευρώ, δηλαδή ποσό που ανέρχεται σε σχεδόν 1,5 φορά του ΑΕΠ της, μέσω τριών διαδοχικών προγραμμάτων χρηματοοικονομικής στήριξης. Μέσα από τις σελίδες της «Καθημερινής» έχουν αναδειχθεί οι λόγοι που μας οδήγησαν στη σύναψη των τριών «θηριωδών» δανείων, τα οποία θα εξοφλήσουμε μετά πολλές δεκαετίες. Εχουμε πάρει άραγε, ως κοινωνία, τα μαθήματά μας;

Πρόσφατα, με το άρθρο 34 του νόμου 4647/2019 ψηφίστηκε διάταξη που εξαιρεί την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» από επιμέρους διατάξεις του Δημοσίου, μεταξύ άλλων «και περί προσλήψεων του δημοσίου τομέα». Οι λόγοι που οδήγησαν τον νομοθέτη στην εν λόγω ρύθμιση, ίσως, γίνονται αντιληπτοί σε ένα πλαίσιο ταχύτερων και αποτελεσματικότερων διαδικασιών προσλήψεων προσωπικού συγκριτικά με τις υφιστάμενες διαδικασίες. Εντούτοις, εκπέμπονται άλλα «μηνύματα».

Ως γνωστόν, οι προσλήψεις προσωπικού εκτός διαγωνιστικού πλαισίου στο Δημόσιο συνιστούν έναν από τους λόγους που μας οδήγησαν στη σύναψη των ανωτέρω «θηριωδών» δανείων. Στον βαθμό που έχουμε πάρει τα μαθήματά μας ως κοινωνία και εφόσον θέλουμε να εκπέμψουμε στη νέα γενιά μηνύματα περί ίσων ευκαιριών, αξιοκρατίας και επιβράβευσης της φιλοπονίας, αντίστοιχες ρυθμίσεις λειτουργούν –τουλάχιστον– αντιφατικά, ψαλιδίζοντας τα κίνητρα της νέας γενιάς ως προς τις επιλογές της να παραμείνει στην Ελλάδα το 2020, το 2021 και μετέπειτα, προκρίνοντας επιλογές μετανάστευσης σε –τουλάχιστον αξιακά– προηγμένες κοινωνίες.

Γιωργος Οικονομου, Διδάσκων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου