ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Κάτοικοι, συμπολίτες, λαός και κορωνοϊός

Κάτοικοι, συμπολίτες, λαός και κορωνοϊός

Κύριε διευθυντά
Με εξαίρεση ολιγάριθμους υπεραιωνόβιους, βιώνουμε μια πρωτόγνωρη απειλή. Σε αυτό το πλαίσιο, ως αντιμετώπιση μιας παρωνυχίδας, τα σχετικά διαγγέλματα και ανακοινώσεις θα πρέπει να αποτελούν δείγματα ορθού πολιτικού λόγου.

Οταν ο ομιλών ευρίσκεται στην Αθήνα, «συμπολίτες» είναι μόνον οι Αθηναίοι, «πολίτες», τυπικά, δεν είναι τα παιδιά, ενώ η αναφορά σε «Ελληνες και Ελληνίδες» ή σε «συμπατριώτες» αγνοεί τις αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες (νόμιμους) κατοίκους της χώρας μας αλλοδαπής προέλευσης.

Εφόσον οι δέκτες των διαγγελμάτων και ανακοινώσεων είναι το σύνολο των κατοίκων της Ελλάδος, γιατί δεν χρησιμοποιείται, αν όχι η ιστορικά φορτισμένη προσφώνηση «λαέ της Ελλάδος», η ίδιου περιεχομένου «κάτοικοι της Ελλάδος»; 

Δημ. Χατζηδάκης, Δρ χημικός μηχανικός, Αθήνα