ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η Ν.Δ., ο ΣΥΡΙΖΑ και τα Θρησκευτικά

i-n-d-o-syriza-amp-nbsp-kai-ta-thriskeytika-2378400

Κύριε διευθυντά
Διάβασα στις 16/4/2020, μετά μεγάλης προσοχής, στην «Καθημερινή» το ρεπορτάζ του αξιόλογου δημοσιογράφου κ. Απόστολου Λακασά, με τίτλο «Νέα προγράμματα σπουδών στα Θρησκευτικά». Επ’ αυτών λίαν συντόμως κάνω μια ιστορική αναδρομή.

Οταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ανέλαβε ο κ. Νίκος Φίλης, ο οποίος θέλησε να αντικαταστήσει το μάθημα των Θρησκευτικών με το μάθημα της Θρησκειολογίας, καταργώντας συγχρόνως και τα υπάρχοντα βιβλία των Θρησκευτικών. Οι αντιδράσεις της κοινής γνώμης, Εκκλησίας και σωματείων ήταν εντονότατες. Ο κ. Φίλης σε συνέντευξη Τύπου στις 16/3/2016 είπε ότι θέλει να καταργήσει τον ομολογιακό χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών και να τον αντικαταστήσει από το μάθημα της Θρησκειολογίας. Ακολούθως αντικατεστάθη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Ν. Φίλης από τον κ. Κ. Γαβρόγλου και συγχρόνως από τους έχοντας έννομο συμφέρον έγιναν προσφυγές στο ΣτΕ.

Ο κ. Κ. Γαβρόγλου αντικατέστησε τα υπάρχοντα βιβλία των Θρησκευτικών με φακέλους Θρησκευτικών και οι οποίοι περιέχουν Θρησκειολογία. Ακολούθως εξεδόθη η υπ’ αριθ. 660/2018 απόφαση του ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγματικές τις αποφάσεις του υπουργού Παιδείας για τα προγράμματα σπουδών των Θρησκευτικών στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση.

Σήμερα η νέα υπουργός της Ν.Δ. θα αρχίσει νέες μακρόχρονες διαδικασίες για την έγκριση των νέων βιβλίων των Θρησκευτικών. Οπως υπολογίζω χρονολογικά, είναι πολύ αμφίβολο εάν το σχολικό έτος 2021-2022 θα υπάρχουν νέα βιβλία Θρησκευτικών στην εκπαίδευση. Ας υπολογίσουμε από τότε που καταργήθηκαν πόσα χρόνια πέρασαν. Αυτό που ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ το πέτυχε.

Η Ν.Δ. τι κάνει; Κάνω μια πρόταση. Από το νέο σχολικό έτος να επανέλθουν τα παλαιά βιβλία των Θρησκευτικών και μόλις εγκριθούν και τυπωθούν τα νέα βιβλία αμέσως από το επόμενο σχολικό έτος να διανεμηθούν στους μαθητές. Οι βουλευτές της Ν.Δ. που είναι κυβέρνηση ας μη μένουν αδρανείς σε αυτό το σοβαρό θέμα, προς το συμφέρον τους.

Ιωαννης Θ. Χαϊνης, ομ. καθηγ. Ε.Μ. Πολυτεχνείου