ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Το «κρίσιμο μάθημα» για την εισαγωγή σε ΑΕΙ

Κύριε διευθυντά
Στο ρεπορτάζ της «Καθημερινής» της 1/9/2020 του αξιόλογου δημοσιογράφου Απόστολου Λακασά, σελ. 6, υπό τον τίτλο «Βαθμολογική βάση σε κρίσιμα μαθήματα για κάθε σχολή ΑΕΙ» έχω να κάνω την εξής παρατήρηση:

Επειδή θα δημιουργηθεί ανά την επικράτεια μεγάλο πρόβλημα και κυρίως στις πολυτεχνικές σχολές ή στα τμήματα αυτών, ποιο δηλαδή θα είναι το κρίσιμο μάθημα, προτείνω τα ακόλουθα:

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) να εισηγηθεί στην υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως ποιο θα είναι το κρίσιμο μάθημα για κάθε σχολή ή τμήμα σχολής ανά την επικράτεια και ακολούθως να γίνει άμεση νομοθετική ρύθμιση.

Δεν βλέπω άλλο τρόπο ρυθμίσεως του προβλήματος μέσω των ΑΕΙ.

Ι.Θ. Χαϊνης, Ομ. καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου