ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Μείωση σχολικής ύλης, «ψαλίδισμα» ωραρίου

Κύριε διευθυντά 
Σε συνθήκες πανδημίας οι τάξεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (των 22-27 μαθητών στα αστικά κέντρα) θα αερίζονται ανά δίωρο και όχι ανά ώρα όπως γινόταν μέχρι τώρα). Διαλείμματα αναγκαστικά θα γίνονται ανά δεύτερη ώρα. Οι τάξεις θα βγαίνουν χωριστά για διάλειμμα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του υπουργείου, και αφού οι καθηγητές εναλλάσσονται (οι ίδιοι σε κάποιες ειδικότητες καλύπτουν όλα τα τμήματα του σχολείου), διάλειμμα δεν μπορεί να γίνει ανά ώρα.

Καταλαβαίνουμε τι ιικό φορτίο θα έχουν οι τάξεις και πόσο δύσκολο θα είναι και για τα παιδιά να παραμείνουν επί δίωρο με τις μάσκες!

Είναι άραγε ταμπού να μιλήσουμε για την αναγκαιότητα μείωσης του ωραρίου και της σχολικής ύλης, ώστε μέχρι το μεσημέρι να γίνονται έστω με τους υπάρχοντες καθηγητές στο ωράριό τους δύο βάρδιες μαθημάτων και οι μαθητές να μοιράζονται σε δύο τετράωρα; 

Είναι γνωστό ότι η ύλη που καλύπτεται στα ελληνικά σχολεία είναι σχεδόν διπλάσια αυτής που διδάσκεται στα ευρωπαϊκά και οι έκτακτες συνθήκες που ζούμε θα δικαιολογούσαν μια προσαρμογή προς όφελος της ασφάλειας της εκπαιδευτικής κοινότητας και των οικογενειών των μαθητών. Ως γνωστόν, το απόγευμα οι μαθητές είναι απασχολημένοι με τις εξωσχολικές δραστηριότητες.