ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Τα δημοτικά τέλη, τα ακίνητα και τα τ.μ.

Κύριε διευθυντά 
Σχετικά με τα ακίνητα, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων της πραγματικής εκτάσεώς τους και του αντίστοιχου αριθμού των μέτρων με βάση τον οποίον χρεώνονται τα δημοτικά τέλη οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Η διαφορά αυτή μπορεί να εκλείψει αν αποφασίσει να κινηθεί η γραφειοκρατία: Μέσω της ηλεκτρονικής συνδέσεως, θα πάρει η αρμόδια υπηρεσία του δήμου από το Ε9 των φορολογικών δηλώσεων τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, θα υπολογίσει τα δημοτικά τέλη με βάση τον πραγματικό αυτό αριθμό και θα εισπράττει τα νέα τέλη με τον λογαριασμό της ΔΕΗ, όπως πάντα. Αν θέλει να εισπράξει και αναδρομικά από 1-1-2020, θα αφαιρέσει από τα νέα τέλη το ποσό των τελών που έχουν πληρωθεί και θα χρεώσει το υπόλοιπο με δόσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Σε περίπτωση που το όνομα που αναφέρεται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ είναι διαφορετικό από το όνομα του ιδιοκτήτη, η ταυτοποίηση του ακινήτου και η σύνδεσή του με τον πραγματικό ιδιοκτήτη του μπορεί να γίνει με βάση την τοποθεσία και τη διεύθυνση του ακινήτου. 

Αντί γι’ αυτό, προκαλείται άλλη μια ταλαιπωρία των πολιτών: Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου πρέπει να ζητήσει από τον φοροτεχνικό του να εύρει τη διαφορά, να συντάξει τη σχετική δήλωση προς τον δήμο και κατόπιν να πάει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στα γραφεία του δήμου και να πληρώσει τη διαφορά, δηλαδή να πληρώσει τον φοροτεχνικό του και να χάσει μια εργάσιμη ημέρα και, αν διαμένει έξω από την έδρα του δήμου, να κάνει και ένα ταξίδι. Εκτός από την ταλαιπωρία του πολίτη, υπάρχει και η αμφιβολία ως προς την επιτυχία του σκοπού, που είναι η αύξηση των εσόδων των δήμων και το ενδεχόμενο επιπλέον απασχολήσεως των αρμοδίων υπηρεσιών: Θα υπάρξουν ιδιοκτήτες που δεν θα κάνουν καμία δήλωση ή θα κάνουν ατελή ή ανακριβή δήλωση, οπότε θα χρειασθούν έλεγχοι, βεβαιώσεις οφειλών και αγώνας εισπράξεως των οφειλομένων.