ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η μείωση ενοικίων και οι (μη) πληττόμενοι

Κύριε διευθυντά 
Θεωρώντας σας έναν έντιμο, δίκαιο και μαχόμενο δημοσιογράφο που στηρίζει όλες τις κοινωνικές τάξεις, θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς όσον αφορά τη συνέχιση της οριζόντιας μείωσης των ενοικίων στην εστίαση. Πόσο σωστό  είναι η μείωση αυτή να ισχύει για επιχειρήσεις που δεν είναι πληττόμενες, ευρισκόμενες σε μεγάλα αστικά κέντρα, και οι οποίες δουλεύουν κανονικά και μάλιστα πολύ περισσότερο από αντίστοιχους μήνες άλλων ετών; Πώς θα πρέπει να αισθανθεί ο ιδιοκτήτης που βλέπει για άλλη μια φορά να είναι η εύκολη λύση για την πολιτική της κάθε κυβέρνησης; Πώς θα στηριχθεί η ελεύθερη οικονομία όταν μειώνεται ξανά το εισόδημά μας και μάλιστα σε μια περίοδο που καλούμαστε να πληρώσουμε την εφορία; 

Δεν αποτελεί μεγάλη αδικία επιχειρήσεις που βρίσκονται σε καθαρά αστικές περιοχές και οι οποίες δεν παρουσιάζουν κανένα πρόβλημα λειτουργίας να απορροφούν πόρους που θα έπρεπε να κατευθυνθούν προς επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά ακροβατούν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας; Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων ακόμα περιμένουν την περίφημη επιστροφή του 12% του ενοικίου, η οποία θα γίνει σε βάθος χρόνου, ενώ οι ενοικιαστές έχουν άμεσο κέρδος. Γιατί, αλήθεια, δεν γίνεται δεκτή η εθελοντική μείωση των ενοικίων μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών; 

Αλλά πέρα από αυτή την απώλεια, πώς θα απαλλαγούμε από το αίσθημα της αγανάκτησης και της αδικίας που νιώθουμε όταν θα δούμε ξανά την ειρωνεία στα μάτια του ενοικιαστή μας που σκέφτεται «σας την έφερα ξανά με τη βοήθεια του κράτους;» Τελικά και η σημερινή κυβέρνηση δεν διαφέρει από την προηγούμενη, αφού ενδιαφέρεται μόνο για ορισμένες επαγγελματικές τάξεις και όχι για το σύνολο της κοινωνίας.