ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ακόμη ένας λόγος να διαβάζω «Κ»

Κύριε διευθυντά 
Το «Σχόλιο» που υπογράψατε  επωνύμως ως διευθυντής της «Καθημερινής» την Τρίτη 1-9-2020 δεν με εντυπωσίασε μόνο. Απέδειξε τον λόγο για τον οποίο η εφημερίδα μας θεωρείται «έγκυρη». Να μην αδικήσω πιθανές ανάλογες αναλήψεις ευθυνών από δημοσιογράφους, αλλά διευθυντού εφημερίδας με τόσο εμφαντικό τρόπο, δεν γνωρίζω. Θερμά συγχαρητήρια. Για τον επαγγελματισμό και για το ήθος σας. Το ότι φανατικά συνεχίζω να είμαι καθημερινός αναγνώστης της «Καθημερινής» είναι εκ των ων ουκ άνευ.