ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

«Ελλάδα 2021», έτος εορτασμού ή διχασμού;

Κύριε διευθυντά
Με δεδομένο ότι έχει συγκροτηθεί η επιτροπή «Ελλάδα 2021» με εξαίρετους ιστορικούς και επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και ευρέος θεματικού φάσματος, αισθάνομαι την ανάγκη και την υποχρέωση να διατυπώσω μία επιφύλαξη και να επισημάνω έναν κίνδυνο. Απαιτείται απ’ όλους τους αρμοδίους, και ιδιαίτερα από την επιτροπή, μεγάλη προσοχή για το είδος και την ουσία των εκδηλώσεων  στη διάρκεια του 2021.

Να είναι εορταστικά επετειακές και αυτοκριτικές, και όχι εντυπωσιαστικές και διχαστικές!..

Αυτή την περίοδο που διανύει η χώρα μας, με την πανδημία, την προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης και τους κινδύνους στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν είναι καιρός για στείρες αντιπαραθέσεις και διχασμούς που έλαβαν χώρα τα τελευταία 200 χρόνια.
Εκτός από τις δράσεις της επιτροπής «Ελλάδα 2021», απαιτείται αντικειμενική αυτοσυγκράτηση και στις αρθρογραφίες (δημοσιογραφικές, επιστημονικές, κομματικές) σχετικά με τα γεγονότα αυτής της περιόδου.

Υπάρχει ανάγκη για εθνική ενότητα και συναινετική διάθεση!

Οι καιροί ου μενετοί…