ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η επέλαση της πανδημίας και οι «εξωτικές» θεωρίες

Κύριε διευθυντά 
Πίσω από την όποια άρνηση εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό υποκρύπτεται και η άρνηση ύπαρξης της πανδημίας. Δεν υπάρχει πανδημία και όλα είναι επικοινωνιακά κατασκευάσματα, ανύπαρκτη απειλή, προϊόν βυσσοδομούντων εγκεφάλων και συμφερόντων για να χειραγωγήσουν τον κόσμο και σε κάθε περίπτωση όχι κάτι σοβαρότερο από μια γριπούλα. Ας τα δεχθούμε. 

Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται η σημαντική αύξηση των καταγεγραμμένων θανάτων κατά την άνοιξη του 2020 σε μια σειρά χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.), από τη στατιστική υπηρεσία της οποίας (Eurostat) μπορούν να αντληθούν, σε εβδομαδιαία βάση, σχετικά στοιχεία για τα κράτη-μέλη. 

Σε χαρακτηριστικές χώρες της Ε.Ε., από τη σύγκριση των εβδομαδιαίων θανάτων κατά την περίοδο Μαρτίου – μέσα Μαΐου 2020 (10η-20ή εβδομάδα του έτους) με τον μέσο όρο της αντίστοιχης περιόδου της τετραετίας 2016-2019 προκύπτουν τα ακόλουθα (τα ποσοστά είναι στρογγυλοποιημένα): 

1. Στη χώρα μας, η αύξηση ήταν έως 10%, που δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί σημαντική. 

2. Αντιθέτως, σε χώρες αντίστοιχου μεγέθους με αυτό της χώρας μας και με σημαντική αύξηση των θανάτων, αυτή κατά την κρίσιμη περίοδο (13η-18η εβδομάδα) ήταν από 30% έως 50% στη Σουηδία και από 40% έως 110% στο Βέλγιο. 

3. Αντιστοίχως, στις μεγαλύτερες χώρες της Ε.Ε. με σημαντική αύξηση των θανάτων, αυτή, κατά τις 5-6 εβδομάδες αιχμής, κατά περίπτωση, ήταν από 20% έως 60% στη Γαλλία, από 40% έως 90% στην Ιταλία, από 50% έως 110% στο Ηνωμένο Βασίλειο και από 40% έως 160% στην Ισπανία. 

Γενικότερα, το «σύστημα» αποδίδει μεγάλο μέρος της φετινής έξαρσης των θανάτων σε ολόκληρο τον πλανήτη στην πανδημία του κορωνοϊού. Δεδομένου ότι πρέπει να θεωρείται δύσκολο οι στατιστικές υπηρεσίες των κρατών-μελών και η Eurostat να βασίζονται σε πρακτικές τύπου Greek statistics, οι καλόπιστοι συζητητές των «αρνητών» αναμένουν μία ή περισσότερες εναλλακτικές αιτίες στις οποίες θα μπορεί να αποδοθεί η καταγεγραμμένη έξαρση των θανάτων κατά το 2020, τουλάχιστον στις ευρωπαϊκές χώρες που αυτή ήταν σημαντική. 

Παρεμπιπτόντως, στην επίσημη τακτική ενημέρωση του κοινού, η παρουσίαση στοιχείων όπως τα προαναφερόμενα δεν θα μπορούσαν, τουλάχιστον, να κλονίσουν «εξωτικές» θεωρίες, που με την επιρροή τους δυσχεραίνουν, λιγότερο ή περισσότερο, την εφαρμογή των διαφόρων περιοριστικών μέτρων;