ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Σε πόσους ανήκει το «άνηκε»;

Κύριε διευθυντά 
Το ρήμα ανήκω (ανά + ήκω), αμετάβατο, εύχρηστο μόνο στον ενεστώτα και στον παρατατικό, σημαίνει, σύμφωνα με τα λεξικά της νεοελληνικής γλώσσας, είμαι κτήμα ή ιδιοκτησία κάποιου, είμαι μέλος ευρύτερου συνόλου, όπως: Ο αδελφός μου ανήκει στον ορειβατικό σύλλογο. Ο δούλος ανήκε ολοκληρωτικά στον αφέντη του. Οι κάτοικοι ανήκαν παλαιότερα στον δήμο κ.ά. 

Η χρήση του παρατατικού γινόταν μέχρι τούδε με ορθό τρόπο, ακόμη και από άτομα με ανεπαρκή μόρφωση. Τον τελευταίο, όμως, καιρό ακούγεται παράδοξα από τα ΜΜΕ, αλλά και από έγκυρους δημοσιογράφους, η απαράδεκτη και ανελλήνιστη έκφραση, με αναβιβασμό του τόνου, άνηκε (!) και άνηκαν (!): Αυτός άνηκε (sic) στη συνδικαλιστική παράταξη – Αυτοί άνηκαν (sic) στους πολιτιστικούς συλλόγους, και άλλα ηχηρά παρόμοια. Χρησιμοποιείται δηλαδή, όλως περιέργως, το ρήμα στον παρατατικό, εσφαλμένα, με βάση το ρήμα ανοίγω· χρήση που δηλώνει όχι μόνο άγνοια γραμματικής, αδικαιολόγητη, αλλά και επικίνδυνη τάση για διαστρέβλωση της γλώσσας μας.