ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι ευθύνες γονέων και οι καταλήψεις

Κύριε διευθυντά
Είναι γνωστό ότι οι καταλήψεις είναι ο βασικός ψαρότοπος όπου τα κόμματα της Αριστεράς ψαρεύουν νέα μέλη για τις οργανώσεις νεολαίας. Γι’ αυτό αποτελούν κατά κάποιον τρόπο μία παράλληλη εκπαιδευτική διαδικασία σε αριστερή ιδεολογία και δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσουν. Εξάλλου, η Αριστερά διακηρυγμένα δεν πιστεύει στην αριστεία και επομένως δεν ενδιαφέρεται αν μαθητές και φοιτητές θα μείνουν ακατάρτιστοι. Οι ενδεχομένως δικαιολογημένες διαμαρτυρίες μαθητών και φοιτητών για εκπαιδευτικά και άλλα θέματα θα μπορούσαν να εκφρασθούν και με άλλους τρόπους, π.χ. με ανάρτηση πανό που να περιγράφει τι συγκεκριμένο πρόβλημα αντιμετωπίζει το σχολείο, με καθημερινή συγκέντρωση των μαθητών μετά το τέλος των μαθημάτων, και με διαμοιρασμό φυλλαδίων στους διερχόμενους. Μπορεί ακόμα να υπάρξει και εθελοντική συμμετοχή των μαθητών στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος, όπως είναι ο καθαρισμός χώρων από αφίσες και σκουπίδια. Αυτό γίνεται σε κάποιες ακόμα και εύπορες χώρες.

Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί πολλοί πιστεύουν ότι για να λήξει μία κατάληψη πρέπει να επέμβει η αστυνομία. Νομίζω ότι η διακοπή υδροδότησης (και φρούρηση της παροχής) θα αρκούσε για να σκορπίσουν οι λίγοι ή πολλοί καταληψίες. Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί η αστυνομία δεν παίρνει τα στοιχεία όσων ενήλικων (γονέων ή μη) ανεφοδιάζουν τους καταληψίες με τρόφιμα αλλά και αλκοολούχα ποτά, γιατί γίνονται συνεργοί σε μία παρανομία. Αν κατά την κατάληψη γίνουν ζημιές στο σχολείο, αυτοί θα πρέπει να κληθούν (όπως και οι γονείς των καταληψιών) να τις αποκαταστήσουν ή να καλύψουν τα έξοδα 
αποκατάστασης.