ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Μάσκα και αποστάσεις

Κύριε διευθυντά
Για την ανάγκη και την αποτελεσματικότητα της χρήσης της προστατευτικής μάσκας η διεθνής και επιχώρια επιστημονική κοινότης μετέβαλε απόψεις, μέχρι να καταλήξει στη σημερινή ομόφωνη, γενική περίπου, επιβολή της χρήσης της.

Αντιθέτως δεν υπήρξε καμία μεταβολή στην ομόθυμη επισήμανση της απόλυτης ανάγκης να τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας και να αποφεύγεται παντί σθένει ο συγχρωτισμός μεταξύ των μελών της κοινότητος.

Με τα δεδομένα αυτά και την τρέχουσα εμπειρία, έχω την εντύπωση ότι οι στόχοι αυτοί επιδιώκονται και ελέγχονται αποτελεσματικότερα στους περιορισμένους χώρους των «καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος», που περιλαμβάνουν τον, όντως πληττόμενο και εντόνως διαμαρτυρόμενο, κλάδο των χώρων εστίασης.

Από αυτής της απόψεως, νομίζω ότι θα ήταν αποδοτικότερο να λειτουργούν π.χ. τα ελεγχόμενα εστιατόρια υπό τους ισχύοντες περιορισμούς από την αμφίβολη επιτήρηση των κοσμοβριθών πλατειών των συνωστιζομένων «ξενύχτηδων» και τις προσπάθειες συνετισμού των από μεγαφώνου. 

Αυτά, βέβαια, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση του αυστηρού ελέγχου και της παραδειγματικής τιμωρίας των παραβατών με ανάλογη δημοσιότητα, πράγματα που φαίνεται να εφαρμόζονται και να αποδίδουν.