ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η «βάση» των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Κύριε διευθυντά
Σύμφωνα με τη θεωρία των εξετάσεων, οι εξετάσεις γενικά, για να θεωρηθούν αποδεκτές, πρέπει να είναι «έγκυρες», «αξιόπιστες», «αντικειμενικές», «περιεκτικές» και «πρακτικές». Για την ποιότητα των εξετάσεων, από αυτά τα κριτήρια το πλέον σημαντικό είναι η εγκυρότητα. Η εγκυρότητα εξέτασης μετράει τον βαθμό στον οποίο η εξέταση ή καθένα από τα εξεταστικά θέματα πραγματικά μετρά αυτό που πρέπει να μετρήσει. Για να είναι ολόκληρο το τεστ έγκυρο, κάθε εξεταστικό θέμα που αυτό περιλαμβάνει πρέπει να σχετίζεται άμεσα με έναν αντίστοιχο διδακτικό στόχο. Οι Πανελλαδικές, ως διαγνωστικές εξετάσεις για την αποτελεσματικότητα του λυκείου, δεν είναι έγκυρες. Τελεία και παύλα. Επομένως, το ποσοστό εξεταζομένων κάτω της βάσης δεν μας λέει τίποτα για το επίπεδο της προσφερόμενης εκπαίδευσης στο λύκειο.