ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η νοσοκόμα, ο εύζων και ένας, αλλά αητός

Κύριε διευθυντά
Με την ευκαιρία του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1940, ας ανατρέξουμε σε μια άλλη ηρωική εποχή. Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους 1912-1913 ένας εύζωνας τραυματίστηκε στο Μπιζάνι Ιωαννίνων και μετακομίστηκε στα μετόπισθεν, όπου περίμενε υπομονετικά τη σειρά του. 
«Ελα και συ φαντάρε», του λέει κάποτε η νοσοκόμα.
«Δεν είμαι φαντάρους».
«Αλλά τι είσαι;» 
«Είμαι εύζων!»
«Το ίδιο δεν είναι;»
«Δεν είν’ του ίδιου. Κι’ ο αητός είν’ π’λι, αλλά δεν το λεν’ π’λι, του λεν’ αητό!»