ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Υπάρχει και καλή ποίηση και ποιοτικό κοινό

Κύριε διευθυντά 

Θέλω να γράψω ένα μικρό σχόλιο για τη σύγχρονη ελληνική ποίηση. Υπάρχει. Και είναι και καλή! Από την άλλη πλευρά, υπάρχει πληθώρα τίτλων με ελάχιστη ή καθόλου πνευματική αξία, που εμποδίζει τα καλά έργα να φανούν. Δεν ομιλώ, φυσικά, για τα κλασικά έργα που επανεκδίδονται – ό,τι έχει καθιερωθεί από το παρελθόν και έχει προσλάβει μια lato sensu «κλασική» αξία. Και υπάρχει και μια άριστη ποιότητα αναγνωστών που –όχι άδικα– έχουν πάψει να εμπιστεύονται οτιδήποτε αβδηριτικά έχει αποκληθεί «μεταμοντέρνο», «νεομοντέρνο» κ.ο.κ. Μήπως θα μπορούσε να εξευρεθεί ένας τρόπος τα καλά έργα να φτάσουν σ’ αυτό το ποιοτικό κοινό; Αγνοώ ποιος είναι ο ρόλος του υπουργείου Πολιτισμού – συγχωρήστε με. 

Δρ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ