ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η ελληνική σημαία στο Κοινοβούλιο

Κύριε διευθυντά
Η ελληνική σημαία στην οροφή του Κοινοβουλίου είναι δυσανάλογη σε μέγεθος με τον όγκο του οικήματος.  Νομίζω ότι το εθνικό μας σύμβολο πρέπει να κυριαρχεί στην όλη εμφάνιση του Ναού της Δημοκρατίας. Ας μιμηθεί η Βουλή το παράδειγμα της τεράστιας ελληνικής σημαίας που υπάρχει στον τοίχο του σχολείου, στον οικισμό Δίκαια του νομού Εβρου.