ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Νομοθεσία, τραγωδία και ετοιμόρροπα κτίρια

Κύριε διευθυντά
Η τραγική απώλεια των δύο παιδιών στη Σάμο αναδεικνύει και πάλι την σε πολλούς τομείς αδιαφορία του κράτους, που τελικά βασανίζει αλλά και σκοτώνει, κυριολεκτικά ή μεταφορικά, τους Ελληνες πολίτες εδώ και χρόνια. Η ύπαρξη χιλιάδων ετοιμόρροπων οικοδομημάτων, που αποτελούν θανάσιμο κίνδυνο για όλους μας, δεν είναι τυχαίο φαινόμενο. Είναι το αποτέλεσμα μιας πολυδαίδαλης και αυταρχικής νομοθεσίας σε συνδυασμό με την έλλειψη μέριμνας για την αποφυγή τέτοιου είδους ατυχημάτων από τη γενική διοίκηση κυρίως, αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση δευτερευόντως. 

Στο μεγαλύτερο μέρος της, η σχετική ισχύουσα νομοθεσία εκπηγάζει από τις αντιλήψεις που έχουν επικρατήσει περί της υποχρεωτικής διαφύλαξης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς μας, η ευθύνη της οποίας όμως, κατά ελληνική πρωτοτυπία, μεταφέρεται στις πλάτες των πολιτών με το σύστημα κήρυξης των ιδιοκτησιών τους ως διατηρητέων, το οποίο, ενώ στην ουσία δημεύει την περιουσία τους, επιπλέον απαιτεί και τη συντήρηση των δημευθέντων ακινήτων από τους ίδιους  τους δυστυχείς από τους οποίους τα έχει αφαιρέσει, απειλώντας τους μάλιστα με πάσης φύσεως κυρώσεις, ακόμα και ποινικές. Κάποτε η ηγεσία της χώρας θα πρέπει να σκεφθεί ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία δυτικού τύπου κάτι τέτοιο θα έπρεπε να θεωρείται αδιανόητο. Η πολιτεία μπορεί βεβαίως να διαφυλάττει ό,τι νομίζει πως πρέπει να διαφυλαχθεί, αλλά αυτό θα πρέπει να το κάνει με το δημόσιο χρήμα, χωρίς να δημεύει στην πράξη περιουσίες πολιτών ή να τους μεταθέτει ευθύνες. 

Ενα επίσης επικίνδυνο φαινόμενο που θα πρέπει να εξαλειφθεί με νομοθετική πρωτοβουλία αλλά και με υπευθυνότητα και των τοπικών αυτοδιοικήσεων είναι η ύπαρξη εγκαταλελειμμένων ετοιμόρροπων οικοδομημάτων από αδιάφορους ιδιοκτήτες ή η διαιώνιση ημιτελών οικοδομών που ρυπαίνουν αισθητικά και ουσιαστικά όλο τον περιβάλλοντα χώρο χωρίς την παραμικρή επίπτωση για τους υπεύθυνους κατόχους τους. Πουθενά στον κόσμο δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη της ανέγερσης μιας οικοδομής σε αστικό περιβάλλον επί δεκαετίες χωρίς αυτό να προκαλεί την επέμβαση των δημοσίων αρχών για λόγους ασφάλειας αλλά και αισθητικής ρύπανσης. 

Κατά την άποψή μου, η απώλεια των δύο παιδιών στη Σάμο δεν θα πρέπει να θεωρηθεί αναπόφευκτη και οφειλόμενη στον Εγκέλαδο. Ηταν συνέπεια αδιαφορίας των υπευθύνων για τους κινδύνους που ελλόχευαν στο στενό αυτό δρομάκι από ένα ετοιμόρροπο οικοδόμημα, η οποία περισσότερο σε βαριά αμέλεια προσιδιάζει.