ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η πανδημία, οι μαθητές και τα μέτρα στα σχολεία

Κύριε διευθυντά 
Θα ήθελα να θέσω υπόψη σας τα εξής θέματα που υπέπεσαν στην αντίληψή μου σχετικά με την παρούσα πανδημία. Και τα τρία αφορούν τα σχολεία μας: 

α. Γνωρίζω περίπτωση κατά την οποία γονέας παιδιού του δημοτικού ζήτησε να εξεταστεί το παιδί του δωρεάν και τον πληροφόρησαν ότι δεν προβλέπεται τέτοια μέριμνα. Μήπως είναι καλό, μέσα σε ένα περιβάλλον καθημερινής συνωμοσιολογίας, να ενθαρρύνουμε τους πολίτες που νοιάζονται; 

β. Υπάρχει ένα θέμα ακόμη, το οποίο γνωρίζω, σχετικά με τους δασκάλους και καθηγητές στα σχολεία. Οταν άτομο του άμεσου περιβάλλοντός τους προσβάλλεται, είναι στο χέρι του διευθυντή να τους δώσει απαλλαγή κάποιων ημερών ή όχι, και συχνά δεν τη δίνει, λόγω των εκπαιδευτικών αναγκών. Μήπως θα έπρεπε, αντί τέτοιων ανασφαλών εκτιμήσεων, να δικαιούται ο/η ενδιαφερόμενος/η μια δωρεάν εξέταση; 

γ. Τα διαλείμματα έχουν περιοριστεί, ώστε να βγαίνουν στην αυλή λιγότερα παιδιά και δη σε χωριστές ομάδες. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα παιδιά παραμένουν κλεισμένα επί πολλές ώρες μέσα στην τάξη τους. Δεν θα ήθελα να συζητήσω εδώ κάποια άλλη δυνατή λογική διαλειμμάτων, αλλά, δεδομένης της σημασίας που δίνεται τώρα στον αερισμό των χώρων, μήπως θα έπρεπε να δοθούν οδηγίες στα σχολεία για τακτικό αερισμό;