ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Το μεγάλο «ΟΧΙ» και το μεγάλο «ΝΑΙ»

Κύριε διευθυντά
Το παρόν (σημείωμα) συνέταξα για αυτούς που λησμονούν και για εκείνους που δεν γνωρίζουν για την 28η Οκτωβρίου 1940.  Ημέρα του μεγάλου ΟΧΙ! Οι Ελληνες διά φωνής Ι. Μεταξά αρνήθηκαν να προσφέρουν πατρώα γη σε κατακτητή. 28η Οκτωβρίου 1947, ημέρα του μεγάλου ΝΑΙ! Οι Ελληνες διά φωνής του Κοινοβουλίου στις 9 Ιανουαρίου 1948 εκύρωσαν παμψηφεί την «προσάρτηση» της Δωδεκανήσου, εψήφισαν δηλαδή τον νόμο 518/9.1.1948, αλλά με αναδρομική ισχύ, από 28 Οκτωβρίου 1947. Αυτή η ημέρα αποτελεί, ίσως, τον σημαντικότερο σταθμό της μακράς πορείας της Δωδεκανήσου προς τον «επαναπατρισμό» της, την ενσωμάτωση δηλαδή στον κορμό της Μητέρας Ελλάδας.

Περίπου 650 χρόνια βαμμένα με το αίμα αγωνιστών στην και νομικά αναμφισβήτητον γεωγραφική επέκταση της ελληνικής επικράτειας, αυτήν που σήμερα κάποιοι ανιστόρητοι παραγνωρίζουν. Με αφορμή την πρόσφατη επέτειο του 1940 και αυτήν του 1947 ας τους θυμίσουμε ότι η Ιστορία μπορεί κάποτε κάποτε να επαναλαμβάνεται, αλλά οπίσω δεν γυρίζει επ’ ουδενί.