Χωροταξικός χάρτης και γραφειοκρατία

Χωροταξικός χάρτης και γραφειοκρατία

Kύριε διευθυντά
Η«Καθημερινή» και ο ΣΚΑΪ το 2009 (8.9.2009) είχαν διοργανώσει ημερίδα για την αντιμετώπιση του ζητήματος της θέσπισης του χωροταξικού χάρτη, η οποία εξακολουθεί να εκκρεμεί επί σαράντα χρόνια. Η απουσία του χωροταξικού χάρτη έχει προκαλέσει την αδιανόητη γραφειοκρατία αλλά και την αναποτελεσματικότητα της διοικήσεως για την αδειοδότηση της οποιασδήποτε επενδύσεως, η έγκριση της οποίας χρειάζεται χρόνια, χωρίς να αποκλείεται η ακύρωσή της από τη Δικαιοσύνη, η τελεσίδικη απόφαση της οποίας επίσης χρειάζεται μακρύ χρόνο.

Η ανυπαρξία αυτή καθιστά αδύνατη την προσπάθεια για την οικονομική ανάπτυξη που απεγνωσμένα χρειάζεται η χώρα. Γεγονός, που
αποδεικνύεται από το πλήθος των αιτήσεων που εκκρεμούν εδώ και πολλά χρόνια. Δυστυχώς το νομοσχέδιο που έχει δημοσιευθεί, με
το οποίο επιδιώκεται, ακόμη μία φορά, η θέσπιση του χωροταξικού χάρτη, είναι απολύτως ελλιπές και η απόδειξη γι’ αυτό δεν μπορεί να είναι άλλη από τη σύγκρισή του με τα ισχύοντα σε άλλες χώρες για τον χρόνο που σε αυτές χρειάζεται η έγκριση για την αδειοδότηση μιας επένδυσης. Πιστεύω ότι η σοβαρότητα του ζητήματος, η προφανής αναποτελεσματικότητα του νομοσχεδίου και οι αλλεπάλληλες ακυρώσεις αντίστοιχων προσπαθειών του αρμόδιου υπουργείου αποδεικνύουν την ακαταλληλότητα* των στελεχών του
να συγκροτήσουν ένα σωστό νομοσχέδιο, που θα επιτρέψει την άμεση οικονομική ανάπτυξη με σωστότερη προστασία του περιβάλλοντος.

Εκ του λόγου αυτού θεωρώ ότι είναι ανάγκη να ηγηθεί η «Καθημερινή» και ο ΣΚΑΪ στην προσπάθεια για τη συγκρότηση ενός ορθολογικού και αποτελεσματικού χωροταξικού σχεδίου με τρόπο που εσείς θα αποφασίσετε. (*όχι την ανικανότητά τους)