ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ο ευγνώμων μαθητής, ο σπουδαίος καθηγητής

Κύριε διευθυντά
Μακαρίζω τον διδάσκαλο του νεωτέρου Γένους, τακτικό επιστολογράφο της «Κ», κ. Αναστάσιο Στέφο: Ελαβε το πιο ακριβό και πιο δυσαπόκτητο Δίπλωμα Τιμής. Στην «χρυσοίς γράμμασι» εγγραφή του διαβάζω («Κ», 14/11/2020, σελίδα 8 – Γράμματα αναγνωστών) τα εξής: «“[…] Για μια χρονιά στο γυμνάσιο, κατά το σχολικό έτος 1974-1975, υπήρξα μαθητής του κ. Στέφου. Τώρα, μετά την παρέλευση δεκαετιών, και από απόσταση μυριάδων σταδίων, δεν βρίσκω βαθύτερη ευχαριστία να απευθύνω στον παλαιό καθηγητή μου παρά τούτη την ένδειξη, πως το γράμμα του (σημείωση δική μου: για τα αγάλματα του Ραμνούντος) συγκέντρωσε την απόλυτη προσοχή μου και απετέλεσε έναυσμα νέων για μένα αναζητήσεων” Γιώργος Αστέρης. Μαθηματικός. Βοστώνη, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ».