ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Απλά μαθήματα …αριθμητικών 

Κύριε διευθυντά
Αφορμή για την παρούσα επιστολή αποτέλεσε μια προφανής παραδρομή στην εξής επικεφαλίδα: «δρομολόγια σε 61 πόλεις είκοσι ενός χωρών». Ως γνωστόν, τα πιο πολλά απόλυτα αριθμητικά επίθετα (2, 5, 6, 7, 8, 9, 10) είναι άκλιτα και χωρίς διάκριση γένους. Αντίθετα το 1 είναι τριγενές (ένας – μία – ένα), ενώ τα 3 (τρεις/τρία) και 4 (τέσσερις/τέσσερα) είναι διγενή. Τέλος, τα αριθμητικά αυτά κλίνονται. Αυτές οι παρατηρήσεις φαίνονται απλοϊκές για πασίγνωστα πράγματα, εντούτοις πολλές φορές στη ραδιοτηλεοπτική τους εκφώνηση παρατηρούνται ανακολουθίες γένους μεταξύ των αριθμητικών επιθέτων και των προσδιοριζομένων αντίστοιχων ουσιαστικών, όπως το παράδειγμα που προκάλεσε αυτή την επιστολή.

Κωστας Γ. Μπονιφατσης