ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι αναφορές Τσίπρα για την πανδημία

Κύριε διευθυντά
Τρεις παρατηρήσεις για τρεις αναφορές του κ. Τσίπρα κατά τη συζήτηση του ζητήματος της πανδημίας στη Βουλή στις 12 Νοεμβρίου.
(α) Εκπλήσσει δυσάρεστα η αναφορά του κ. Τσίπρα ότι η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από «συγκεκριμένους επιστήμονες», σε αντιδιαστολή με την επισήμανσή του ότι υπάρχουν άλλοι «δεκάδες αξιόλογοι επιστήμονες στον τόπο μας που μπορούν τούτη την ώρα να παίξουν ρόλο, όχι για να κρυβόμαστε από πίσω τους, αλλά για να μας αναδεικνύουν τι πρέπει να κάνουμε και να μας ασκούν κριτική, όταν χρειάζεται».

Με την αναφορά αυτή, ο κ. Τσίπρας διαχωρίζει ουσιαστικά τους επιστήμονες (γιατρούς) σε δύο κατηγορίες, τους «συγκεκριμένους», «πίσω από τους οποίους κρύβεται η κυβέρνηση», και τους «άλλους», εκείνους που «αναδεικνύουν τι πρέπει να κάνουμε…». Αναρωτιέται κανείς αν και η απαίτηση του κ. Τσίπρα να τίθενται «υπόψη των κομμάτων τα πρακτικά της επιτροπής» έχει σχέση με την αναφορά του αυτή. Καθώς στα πρακτικά της επιτροπής θα περιλαμβάνονται τόσο η απόφαση για την εισήγησή της προς την κυβέρνηση (εισήγηση που ούτως ή άλλως γίνεται δημόσια γνωστή) όσο και τα ονόματα και οι απόψεις των μελών της, στις περιπτώσεις των κατά πλειοψηφία εισηγήσεών της.

(β) Προβληματίζει η επιμονή του κ. Τσίπρα στην άποψη πως σε «ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών» μπορούν να συμφωνήσουν οι συγκεκριμένοι έξι πολιτικοί αρχηγοί σε «ένα σχέδιο σωτηρίας».

Η σημερινή πολιτική πραγματικότητα οδηγεί στην αντίθετη πρόβλεψη: Από το συμβούλιο αυτό δεν θα προέκυπτε «ένα σχέδιο σωτηρίας». Θα προέκυπταν έξι σχέδια και νέες κομματικές αντιπαραθέσεις, με δυσμενείς συνέπειες στην προσπάθεια της χώρας κατά της πανδημίας.

(γ) Το πώς ο κ. Τσίπρας ιεραρχεί τις προτεραιότητές του για την αντιμετώπιση της πανδημίας σήμερα το δείχνει η κατηγορηματική του δήλωση: «Στο κρίσιμο θέμα του lockdown, το θέμα δεν είναι αν είμαστε υπέρ ή κατά (του lockdown) τώρα. Το θέμα είναι γιατί φτάσαμε ώς εδώ».

Με απλά λόγια, πρώτα να μάθουμε «γιατί φτάσαμε ώς εδώ» (ακριβέστερα, πρώτα να συγκρουστούμε μεταξύ μας για να μάθουμε) και μετά να αποφασίσουμε «αν θα είμαστε υπέρ ή κατά του lockdown»!