ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Για τη δεκαετή ιστορία του ελληνικού cloud

Kύριε διευθυντά
Στις 16/11/20 δημοσιεύθηκε στην ΚτΚ άρθρο με τίτλο «Στα ελληνικά σύννεφα της τεχνολογίας – Η δεκαετής ιστορία του ελληνικού cloud», που ήταν πρακτικώς αφιερωμένο στις καινοτομικές νεφοϋπολογιστικές υποδομές του ΕΔΕΤ, που εξυπηρετούσαν πρωτίστως την εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Επειδή όλα όσα αναφέρονται έγιναν κατά το διάστημα που είχα την τιμή να υπηρετώ στο ΕΔΕΤ ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος (2004-2019), αισθάνομαι την ανάγκη να διευκρινίσω ορισμένες ανακρίβειες, ώστε οι αναγνώστες σας να αποκτήσουν πληρέστερη εικόνα για το πολύπλευρο έργο του οργανισμού που προώθησε αποφασιστικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις δημόσιες ερευνητικές υποδομές και υπηρεσίες. Σημειωτέον ότι από το 2019 το ΕΔΕΤ άλλαξε τίτλο και φυσιογνωμία, και επιφορτίστηκε με την εξυπηρέτηση όλου του δημόσιου τομέα, με νέα διοικητική μορφή.

Ο σχεδιασμός των υπηρεσιών τύπου cloud στο ΕΔΕΤ ξεκίνησε από το 2008 με τη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών του ΕΔΕΤ, και εκείνων που αναφέρονται αλλά και πολλών άλλων άξιων μηχανικών που δεν αναφέρονται στο αφιέρωμα της 16/11/20. Από εκείνη την εποχή άλλωστε ξεκίνησε ευρεία διαβούλευση με όλα τα ερευνητικά κέντρα και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, δεδομένου ότι εκείνη την περίοδο είχε ήδη ξεκινήσει η Amazon, ενώ η Google App Engine και η Microsoft Azure ήταν σε πρωτόλεια μορφή.

Αμέσως μετά ξεκινήσαμε εντατικές προσπάθειες για να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση και τη στελέχωση του έργου που θα αναλάμβανε την υλοποίηση της υπηρεσίας νέφους παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό όλων των ηλεκτρονικών υποδομών του ΕΔΕΤ.

Σημειώνεται ότι τo ανοιχτό λογισμικό Synnefo και η αντίστοιχη υπηρεσία Okeanos αποτελούν ένα σημαντικό και καινοτόμο συστατικό των υπηρεσιών cloud του τότε ΕΔΕΤ, για το οποίο εργάστηκαν πολλοί περισσότεροι και για πολύ περισσότερο από όσο αναφέρεται στο άρθρο. Πριν από το synnefo, οι μηχανικοί του ΕΔΕΤ είχαν αναπτύξει και την υπηρεσία ViMA, μέσω της οποίας διετίθεντο εικονικές μηχανές σε μεγάλη κλίμακα, σε εκατοντάδες ιδρύματα, κέντρα και ερευνητικές ομάδες. Η ViMa εξακολουθεί να λειτουργεί αξιόπιστα και σήμερα, παράλληλα με την Okeanos. 

Με πρωτοβουλία της τότε διοίκησης, τη συμβολή των καταρτισμένων στελεχών του ΕΔΕΤ, και με την υποστήριξη όλων των διαχειριστικών αρχών και των πολιτικών ηγεσιών των τελευταίων 15 ετών, ξεκίνησαν και οι δράσεις για την ωρίμανση και την υλοποίηση της υποδομής και των υπηρεσιών για High Performance Computing από το ΕΔΕΤ αλλά και την παραγωγική λειτουργία «πράσινων» cloud υποδομών.

Πέραν τούτων, τα τελευταία χρόνια είχαμε επενδύσει πόρους για την υιοθέτηση της δημοφιλούς πλατφόρμας διαχείρισης OpenStack, ώστε να ευθυγραμμιστούμε με τη διεθνή τάση για ανοιχτές και διαλειτουργικές υποδομές νέφους, και να ενταχθούμε στην τεράστια κοινότητα που εξελίσσει συλλογικά τη συγκεκριμένη πλατφόρμα σε όλον τον κόσμο. 

Συνολικά, η υλοποίηση και λειτουργία των υποδομών και υπηρεσιών Cloud ΕΔΕΤ αποτέλεσε ένα εγχείρημα που συντόνισε και επέβλεψε η νόμιμη διοίκηση του οργανισμού επί 12 τουλάχιστον έτη, και στο οποίο συνετέλεσαν πολλά και ικανά στελέχη του ΕΔΕΤ, από την ανακοίνωση των υπηρεσιών, τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τις επεκτάσεις σε data center εκτός Αττικής, και την υλοποίηση του οικολογικού data center στο Υ/Η φράγμα του Λούρου.

Είμαι βέβαιος ότι και η νέα διοίκηση του ΕΔΥΤΕ θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για την ομογενοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της, αξιοποιώντας όλα τα πρόσφορα τεχνολογικά μέσα, για να παραμείνει στην αιχμή της τεχνολογίας και να διευκολύνει τον περαιτέρω ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Δημοσίου.