ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ο ανιστόρητος κ. Ερσίν Τατάρ

Κύριε διευθυντά
Τυγχάνω εκ νεότητός μου –είμαι ήδη 90 ετών– αναγνώστης της «Καθημερινής», από της εποχής του Γ.Α.Β. Θα παρακαλούσα να μου δημοσιεύσετε μιαν απάντηση, που οφείλω στον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Ερσίν Τατάρ, σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε στην «Καθημερινή», και ζητεί τη διχοτόμηση και τη δημιουργία δύο κρατών, ενός τουρκικού και ενός ελληνοκυπριακού.

Ο κ. Τατάρ θέλει να αγνοεί την Ιστορία: ότι η αρχαία Κύπρος –τότε ελέγετο Αλάσια– μαζί με την αρχαία Αίγυπτο και την Κρήτη –που ωνομάζετο Καπτόρ– απετέλουν κέντρα του Αιγαίου πολιτισμού, εποχήν που οι Τούρκοι απουσίαζαν από την Iστορία, ενώ οι ισραηλίτες, οι Εβραίοι, υπήρχαν στην ιστορία της εποχής, αφού λ.χ. την αρχαία Κρήτη την αναφέρει και ο Προφήτης Αμώς (Αμ. 9,7). Η πατρίδα του Ζήνωνος, του ιδρυτού της Στωικής Φιλοσοφίας, και του Αποστόλου Βαρνάβα είναι ελληνική, δεν πρέπει να διαμελισθεί και οι Ελληνοκύπριοι να γίνουν μειονότητα της μειονότητος.

Θα έπρεπε επίσης να γνωρίζει ο κ. Τατάρ ότι το 1878 οι «συμπατριώτες» του Τούρκοι επούλησαν την Κύπρο στους Αγγλους. Στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ οι Τουρκοκύπριοι αστυνομικοί κατέδιδαν στους Αγγλους τους Κυπρίους αγωνιστάς, που απηγχονίζοντο ως τίμημα διά την ελευθερίαν των. Επομένως, οι Τούρκοι της Κύπρου ας αποφασίσουν ποια πατρίδα έχουν, την Κύπρον ή την Τουρκίαν. Αυτήν την πατρίδα, που υπεδούλωσαν τινές εκ των προγόνων των· που προέδιδον τον απελευθερωτικόν αγώνα της ΕΟΚΑ και των Ελληνοκυπρίων, με αρχηγό τον Διγενή, εναντίον της αποικιοκρατίας, ή την Τουρκίαν, που δεν σέβεται τους ιδίους και τα δικαιώματά των και τους έκαμε να μην έχουν δικαιώματα, κατ’ ουσίαν τους κατέστησε μειονότητα μεταξύ των εποίκων.