ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Εκτός σχεδίου δόμηση εντός τερατουργήματα

Κύριε διευθυντά 
Πολύ ευρηματικός ο νεολογισμός, ίσως αθέλητος, του επιστολογράφου σας Μανόλη Βερινού, το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, για την «κατά παρέλκυση δόμηση», προφανώς κατ’ αναλογίαν προς την κατά παρέκκλιση δόμηση. Πολλά τα κακά από την εκτός σχεδίου δόμηση.

Ομως, αξίζει να προβληματισθεί κανείς αν, με όλα τα κακά της, απεδείχθη, μεταπολεμικώς, λιγότερο βλαπτική από την εντός σχεδίου δόμηση. 

Η εντός σχεδίου δόμηση, όπως λειτούργησε στη μεταπολεμική Ελλάδα, προξένησε σημαντικές στρεβλώσεις σε μια προ-νεωτερικώς αρπακτική, εντόνως προσοδοθηρική, κοινωνία και οικονομία. Στην ουσία, ο πειθαναγκασμός, διά νόμων, των πολιτών να οικοδομούν εντός σχεδίου δίδει στο κράτος και στους λειτουργούς του τη δυνατότητα να «δημιουργήσουν» αξία και πρόσοδο από το τίποτε.

Ειδικότερα, οι έχοντες οικοδομήσιμη γη εντός σχεδίου έχουν κάθε συμφέρον να καθυστερήσουν, κάποτε για ολόκληρες δεκαετίες, την επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων ώστε η δική τους γη να ανατιμάται συνεχώς, χωρίς αυτό να συνεισφέρει απολύτως τίποτε στη συνολική παραγωγή της χώρας. Η συνακόλουθη δέσμευση επενδύσιμων πόρων της χώρας για τη μεταφορά προσόδου, από τους χρήστες γης προς τους κατόχους γης, στέρησε τους πόρους αυτούς από τη γνήσια παραγωγική διαδικασία της οικονομικής αναπτύξεως. Ακόμη χειρότερα, δημιούργησε εσωστρεφή, τουβλοκεντρική, επενδυτική νοοτροπία στον πολύ κόσμο, σε συνδυασμό με την επιθετική πληθωριστική πολιτική που εγκαινίασαν οι δωσιλογικές κυβερνήσεις της Κατοχής και συνέχισαν, με ένα μικρό διάλειμμα, όλες οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις μέχρι το 1994 και την αρχή της πορείας προς το ευρώ. 

Συνεπώς, η κατά παρέλκυση δόμηση του επιστολογράφου σας, στην πραγματικότητα, είναι η εντός σχεδίου δόμηση. Οι ατέρμονες καθυστερήσεις και παρελκύσεις, από πλευράς κράτους και τοπικής αυτοδιοικήσεως, στην επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, χάριν ιδιοτελών συμφερόντων, με προκάλυμμα την προστασία του περιβάλλοντος, τη δικαιοσύνη και το κόστος, στραγγάλισαν την ομαλή και έγκαιρη ικανοποίηση της πραγματικής ανάγκης της ελλαδικής κοινωνίας για οικοδομήσιμη γη. Αυτές οι παρελκύσεις ακριβώς γιγάντωσαν την εκτός σχεδίου δόμηση. Αφήνω τα πολυώροφα τερατουργήματα εντός σχεδίου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε όλες τις σημερινές επαρχιακές πόλεις. Επιτρέψατέ μου να αμφιβάλλω ότι η λύση «μία από τα ίδια», που φαίνεται να προκρίνει και η σημερινή κυβέρνηση, θα βελτιώσει την κατάσταση.