ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Τα πιστοποιητικά και ο «Γολγοθάς» μας

Κύριε διευθυντά
Αριστα έκανε η «Καθημερινή» και σε πρωτοσέλιδο άρθρο (φύλλο της 3.12.20) αναδεικνύει τον «Γολγοθά» συγκεντρώσεως εγγράφων για τη μεταβίβαση ακινήτου. Σε όσα αναφέρονται στο άρθρο θα πρέπει να προστεθεί ότι για την έκδοση ενός ή περισσοτέρων εγγράφων από τα αναφερόμενα θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει στον αρμόδιο φορέα μερικά ακόμη (πιστοποιητικά, αντίγραφα, βεβαιώσεις, δηλώσεις ή όπως αλλιώς λέγονται).

Αυτή την περίοδο, όμως, στην όλη ταλαιπωρία ήλθε να προστεθεί και η (λόγω της πανδημίας) δυσλειτουργία (ή μη λειτουργία) των ΔΟΥ, των οποίων η «ευλογία» είναι απαραίτητη για ορισμένα από τα προαναφερθέντα. Ετσι η καθυστέρηση αυτής της «ευλογίας» συνεπάγεται, ενδεχομένως, την απώλεια ισχύος ορισμένων πιστοποιητικών, η οποία (ισχύς) είναι δίμηνη. Σε αυτή την περίπτωση (παρελεύσεως του διμήνου) η διαδικασία εκδόσεώς τους επαναλαμβάνεται, όπως επίσης και οι αντίστοιχες δαπάνες.

Παρακαλώ, λοιπόν, τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες να παρατείνουν την ισχύ των σχετικών πιστοποιητικών επί ικανό χρονικό διάστημα ώστε να μην ακυρωθεί η ισχύς τους.

ΥΓ.: Την έκκληση κάνω μέσω της εφημερίδας, διότι δεν γνωρίζω σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ.