ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Εκτός σχεδίου δόμηση και σύγχρονη τέχνη

Κύριε διευθυντά
Η συζήτηση του νομοσχεδίου για τη ρύθμιση των όρων της εκτός σχεδίου δόμησης, που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή, επιβάλλεται να περιλάβει και το θέμα των καλλιτεχνικών εργαστηρίων. Για τα εργαστήρια αυτά πρέπει να ισχύσουν νέοι όροι δόμησης. Γλύπτες και ζωγράφοι έχουν ανάγκη εργαστηρίων ικανών να στεγάσουν (και να αποθηκεύσουν) έργα που οι διαστάσεις τους υπερβαίνουν τις διαστάσεις των εσωτερικών χώρων κατοικίας. Η «τέχνη δωματίου» προορίζεται για μιας περιορισμένης έκτασης, ιδιωτική, χρήση. Δεν είναι προσιτή στο μεγάλο κοινό. 

Η σημερινή τέχνη βρίσκεται σε μια καμπή. Μεγάλος αριθμός καλλιτεχνών δημιουργεί έργα για τον δημόσιο χώρο που απευθύνονται στο μεγάλο κοινό. Αυτό οδηγεί στην παραγωγή έργων μεγάλων διαστάσεων. Διαστάσεων που τις επιβάλλει όχι μόνο η θεματική τους, αλλά, κατά κύριο λόγο, οι συνθήκες πρόσληψής τους. Είναι προφανές ότι ένα έργο διαστάσεων δωματίου δεν είναι δυνατόν να γίνει αντιληπτό εκεί που η κλίμακα του περιβάλλοντος χώρου και η μαζικότητα της ανθρώπινης παρουσίας το καθιστούν απρόσιτο. Η οικείωση, εξάλλου, του κοινού, όταν στην καθημερινότητά του συναντά την τέχνη, στην κατάλληλη κλίμακα, στον δρόμο ή στους χώρους εργασίας του, αποτελεί παράγοντα πνευματικού εμπλουτισμού και συμβάλλει στην άνοδο του πολιτισμικού επιπέδου του. 

Εργαστηριακοί χώροι στο επιθυμητό μέγεθος δεν είναι δυνατό να βρεθούν σε περιοχές αστικής δόμησης. Αυτό αναγκαστικά μας οδηγεί σε αναζήτηση χώρου σε εκτός σχεδίου περιοχές. 

Για τον λόγο αυτό ζητάμε στο υπό επεξεργασία νομοσχέδιο να περιληφθούν όροι που θα επιτρέπουν την καθ’ υπέρβαση δόμηση στις εκτός σχεδίου γαίες, με κατώτατο όριο τουλάχιστον το 10% της έκτασής τους, αλλά και με τη δυνατότητα αύξησης του προς οικοδόμηση εμβαδού ύστερα από έγκριση του τοπικού πολεοδομικού γραφείου. Θυμίζουμε ότι κτίσματα που εξυπηρετούν κοινωνικές ανάγκες ή έχουν καθαρά οικονομικούς στόχους, όπως βιομηχανικές  εγκαταστάσεις, εμπορικά κέντρα, σούπερ μάρκετ, αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ., καλύπτουν συχνότατα το μέγιστο τμήμα του οικοπέδου τους. Ελπίζουμε ότι και η καλλιτεχνική δημιουργία θα μετατεθεί από την κατηγορία τού μη αναγκαίου στην κατηγορία τού κοινωνικά χρήσιμου και θα τύχει του αναγκαίου ενδιαφέροντος, ώστε αιτήματα σαν αυτό που θέσαμε να τύχουν κατανόησης και να επιλυθούν.