ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η διαχείριση δωρεών προς το κράτος

Κύριε διευθυντά
Διάβασα στην Οικονομική «Κ» (6/12/20) το σχετικό σχόλιο του υφυπουργού Ακη Σκέρτσου, που αρχίζει: «Παρότι η χώρα μας […] έχει μακρά παράδοση εθνικών ευεργετών, δεν έχει […] ένα πλαίσιο για την προσέλκυση δωρεών». Μου θύμισε δύο από τα πρώτα μέτρα της ΠΑΣΟΚικής «Αλλαγής» (όταν ο κ. Σκέρτσος ήταν 5 ετών). Δεν θυμάμαι ακριβώς τι καταργήθηκε, αλλά το σκεπτικό για την κατάργηση ήταν ότι ένα (αριστερό και άρα υπερήφανο) κράτος δεν δέχεται ευεργεσίες από πλούτο άγνωστης αν όχι ύποπτης προέλευσης.

Το δεύτερο μέτρο της «αλλαγής» αφορούσε την είσοδο των αυτοκινήτων στον δακτύλιο. Αντί της εναλλαγής μονά – ζυγά  θα εναλλάσσονταν μικρά – μεγάλα. Και εν προκειμένω το σκεπτικό ήταν ανάλογο, αφού οι πλούσιοι από τα βόρεια προάστια είχαν δύο αυτοκίνητα, ένα με μονό και ένα με ζυγό…