ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Παρεκτροπή ρήτορα και περί «επιδειξιών»

Κύριε διευθυντά
Με αφορμή το κείμενο του κ. Τάκη Θεοδωρόπουλου («Καθημερινή» 17-12-2020) για τα άθλα της κοινοβουλευτικής μας άνασσας (Σουλτάνας), θα ήθελα να επισημάνω ένα σημείο με πρωταγωνιστή τον προεδρεύοντα στην «επίμαχη» συνεδρίαση, ο οποίος, ομολογητέον, ακολούθησε μιαν λίγο-πολύ πάγια, αλλά κοινοβουλευτικώς αυθαίρετη και νομικώς ανέρειστη πρακτική.

Ο προεδρεύων αντιπρόεδρος της Βουλής απολύτως δικαιολογημένα εξανέστη με την απαράδεκτη φρασιολογία και τον ποινικό και ψυχιατρικό όρο «επιδειξίας» για την καταμαρτυρούμενη επιδεικτική συμπεριφορά. Ορθώς εκάλεσε τη ρήτορα να ανακαλέσει και της υπέδειξε να διορθώσει το αξιόμεμπτο σφάλμα της, δεν εδικαιούτο όμως, νομίζω, να δώσει εντολή διαγραφής των λεχθέντων από τα πρακτικά.

Ως εκ περισσού σημειώνω, ότι κατά τον εθνικό μας λεξικογράφο (η διατύπωση δεν περιέχει ίχνος ειρωνείας) κ. Γ. Μπαμπινιώτη «Πρακτικά είναι η επίσημη έγγραφη έκθεση των λεχθέντων κατά τη διάρκεια συνεδριάσεως από τους μετέχοντες σε αυτήν, η οποία συντάσσεται από εξουσιοδοτημένο ή αρμόδιο παριστάμενο πρόσωπο».

Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 4 του Συντάγματος, «Ο Πρόεδρος της Βουλής (ΠτΒ) διευθύνει τις εργασίες του Σώματος, μεριμνά για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης διεξαγωγής των εργασιών του, την κατοχύρωση της ελεύθερης γνώμης και έκφρασης των βουλευτών και την τήρηση της τάξης. Ο Πρόεδρος μπορεί να λάβει και πειθαρχικά μέτρα σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής (ΚτΒ) εναντίον κάθε βουλευτή που παρεκτρέπεται». Τέλος κατά το άρθρο 11 του ΚτΒ ο ΠτΒ «… 2 … δ) διευθύνει και διατηρεί τις συζητήσεις μέσα στα όρια του ΚτΒ … στ) παίρνει όλα τα αναγκαία (χωρίς εξειδίκευση) πειθαρχικά μέτρα εναντίον του παρεκτρεπομένου βουλευτή». 

Είναι, κατά την άποψή μου, εύλογο να θεωρήσει κανείς ότι «η διεύθυνση των εργασιών του Σώματος» και πολύ λιγότερο η «κατοχύρωση της ελεύθερης γνώμης και έκφρασης των βουλευτών» δεν μπορεί να στηρίξει εντολή διαγραφής λεχθέντων από αγορητή. Το ίδιο, νομίζω, ισχύει και για τα «πειθαρχικά μέτρα εναντίον παρεκτρεπομένου ρήτορα», που δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν απάλειψη της παρεκτροπής από τα πρακτικά της συνεδριάσεως.

Οπως φέρεται να είπε ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος στον Χαρ. Τρικούπη «τα γενόμενα ουκ απογίγνονται».