ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Θεία Κοινωνία και «άνωθεν εντολή»

Κύριε διευθυντά
Ας μου επιτρέψει ο συνάδελφος επιστολογράφος κ. Γ. Τόλης μια ουσιαστική διόρθωση. Γράφει (28/11/2020) ότι η καθιέρωση της Θείας Κοινωνίας «δεν έγινε με άνωθεν εντολή, αλλά ήταν απόφαση των πιστών χριστιανών». Ολες οι ευαγγελικές διηγήσεις για τον Μυστικό Δείπνο αναφέρουν ότι ο Κύριος παρήγγειλε ρητά στους μαθητές του: «Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν». Το «τούτο» αναφέρεται ακριβώς στο να μεταλαμβάνουν το Σώμα και το Αίμα του, και πιο «άνωθεν» εντολή δεν γίνεται για όσους πιστεύουν στη θεότητα του Ιησού Χριστού. Συνεπώς, η Θεία Κοινωνία δεν ήταν καθόλου αυθαίρετη απόφαση των πιστών, αλλά τήρηση της θεϊκής παραγγελίας, που η Εκκλησία εφαρμόζει εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια.