ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

«Η τιμητική δήλωση του κ. Γ. Μπαμπινιώτη»

Κύριε διευθυντά
Ο εκλεκτός και εξάκουστος γλωσσοδιδάσκαλος Γιώργος Μπαμπινιώτης δηλώνει: «με πολλή και σκληρή δουλειά πολλών χρόνων κατάφερα να γίνω τουλάχιστον Μπαμπινιώτης» («Καθημερινή», 1.1.2021), που σημαίνει: κατάφερε να γίνει τουλάχιστον θνητός.

Ως θνητός λεξικογράφος, ο Μπαμπινιώτης δεν κατάφερε να μας δώσει ένα αμεμφές αμελειών «Λεξικό». Θα σταθώ στο λήμμα «ήθος» (Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Επανεκτύπωση 1998, σελ. 727). 

Εσφαλμένα αποδίδει στον Απόστολο Παύλο τη ρήση «φθείρουσιν ήθη χρηστά ομιλίαι κακαί» (1 Κορινθ. 15, 33).

Καταγνωσθείς επί λογοκλοπία ο Απόστολος Παύλος, διαφεύγει την προσοχή του Μπαμπινιώτη. Σε σπαράγματα μη διασωθέντων έργων του Ευριπίδη και του Μενάνδρου διαβάζουμε τη ρήση «φθείρουσιν ήθη χρηστά ομιλίαι κακαί» (Ευριπίδης: σπάραγμα 1023, στ. 1. Μένανδρος: σπάραγμα 218, στ. 1). Ωστόσο, τιμά τον Μπαμπινιώτη η ομολογία του: «σπεύδω …να δηλώσω ειλικρινώς… ότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου γλωσσικά αλάνθαστο».