ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Μεταξύ αμπώτιδος και πλημμυρίδος

Κύριε διευθυντά 
Στην «Κ» της 25ης-27ης/2020 φιλοξενήσατε την πραγματικά εξαιρετική «Αποψη» του Γ. Κουμουτσάκου «Η Δύση μπροστά στο νέο Ανατολικό Ζήτημα». Αν είχε προσέξει και τη χρήση του παραλληλισμού του φαινομένου της παλίρροιας για να εξηγήσει την επέκταση και τη συρρίκνωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας – Τουρκίας, θα ήσαν όλα καλά. Ομως δεν γνωρίζει τα της παλίρροιας και… ατύχησε.

Εχουμε και λέμε λοιπόν: Παλίρροια είναι το συνολικό φαινόμενο της περιοδικής μεταβολής της στάθμης της θάλασσας από την επιρροή της έλξης της Σελήνης και όχι το στάδιο της επέκτασής της που υπονοεί ο γράψας αγνοών τον όρο πλημμυρίδα.

Προς αποκατάσταση λοιπόν του πράγματος ας παραθέσουμε ένα μικρό λεξιλόγιο της παλίρροιας και των σταδίων της.

  • Πλημμυρίς: η θάλασσα ανεβαίνει επί 6 ώρες και 12 λεπτά.
  • Πλήμμη: το υψηλότερο σημείο αυτής της ανόδου της στάθμης της θάλασσας.
  • Αμπωτις: η θάλασσα κατεβαίνει επί 6 ώρες και 12 λεπτά.
  • Ρηχία: Το κατώτερο σημείο αυτής της καθόδου της στάθμης της θάλασσας.

Αυτά και συγγνώμη για το διδακτικό ύφος.